• Rekrutacja

  Nabór kandydatur do Nagrody im. T. Filipowicza dla kandydatów z Gruzji

 • Rekrutacja

  Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego

 • Rekrutacja

  Nabór kandydatur do XXIX Wschodniej Szkoły Letniej

 • Nagroda

  Wręczenie Nagród Przeglądu Wschodniego

 • Prezentacje

  Prezentacja książki „Świadectwo zanikającego dziedzictwa”

 • Konferencje

  XVII Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. prof. Tadeusza Świętochowskiego – nabór kandydatur

 • Konferencje

  Warsaw East European Conference – call for papers

Baner jubileusz