Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • BIS: 4 400 161
 • Strona: 7 596 153
            
            $("#banercycle").cycle({
              fx: "fade",
              timeout : 4000,
              speed: 500
            });
            
          
XII Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze - ZAPROSZENIE

Studium Europy Wschodniej UW ma zaszczyt zaprosić na XII Doroczną Międzynarodową Sesję Kaukazologiczną im. św. Grzegorza Peradze, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2014 r.  w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Celem konferencji jest przypomnienie społeczności akademickiej historii i dziedzictwa kultury gruzińskiej oraz znaczenia twórczości Szoty Rustawelego w literaturze polskiej i światowej.

Konferencja jest okazją do uczczenia 825-lecia wręczenia królowej Tamarze poematu "Rycerz w tygrysiej skórze" przez gruzińskiego poetę Szota Rustawelego (1160/65–1216). Utwór powstał w latach 1189-1207 i został poświęcony królowej Tamarze (1184-1213).

Zaproszenie oraz bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

 PROGRAM.PDF

Serdecznie zapraszamy!

Studium Europy Wschodniej UW

WIĘCEJ

Zaproszenie na Konferencję Prometejską 2014

Studium Europy Wschodniej UW oraz czasopismo „Nowy Prometeusz” mają przyjemność zaprosić Państwa na czwartą już, doroczną Konferencję Prometejską, zatytułowaną „Prometeizm po 1 września 1939 r.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 października w Sali Balowej Pałacu Potockich UW.

Szczegółowy program znajdą Państwo w ZAŁĄCZNIKU.

Serdecznie zapraszamy!

 

Pierwsza Konferencja odbyła się w roku 2011 i otworzyła cykl corocznych sesji poświęconych historii prometeizmu. Konferencja w 2012 r. odbyła się pod tytułem „Wielkie postaci prometeizmu”, natomiast w 2013 r. „Organizacje – Czasopisma – Wydawnictwa Prometejskie”. Uczestnicy prezentowali sylwetki najważniejszych działaczy prometejskich z Polski i świata, a także współpracy między nimi.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie prezentacji badań naukowych dotyczących prometeizmu po 1 września 1939 r. Tak jak w latach poprzednich, tak i tym razem udało się zaprosić badaczy z całego świata. Oprócz naukowców z Polski swoje wystąpienia zaprezentują badacze z Ukrainy, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Francji i Stanów Zjednoczonych. Jak co roku wszystkich uczestników konferencji zapraszamy na Mszę świętą w intencji wybitnych prometeistów z Polski i zagranicy, która odbędzie się w poniedziałek, 27 października, o godz. 18.00 w Kościele ss. Wizytek, Krakowskie Przedmieście 34.

RELACJA

WEEC 2015 XII sesja
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 
organizuje XII-tą sesję Warsaw East European Conference (WEEC),
 
która odbędzie się w dniach 10-13 lipca 2015 r.
 
Konferencja nosi tytuł:
 
Russia and its Neighbors
(Rosja a jej sąsiedzi)
 
Zaproszenie na uroczystość wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

 

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego ma zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia Nagrody imienia Iwana Wyhowskiego - ZAPROSZENIE

PROGRAM

LAUREACI - NOTKI BIOGRAFICZNE

 

Laureatami  

Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

z zakresu nauk humanistycznych

zostali

dr hab. Valentyna Charchun z Nieżyna

literaturoznawca, wykładowca akademicki, specjalizacja: literatura ukraińska oraz studia posttotalitarne

prof. Bohdan Hud ze Lwowa

historyk, wykładowca akademicki, znawca stosunków polsko-ukraińskich, specjalista z dziedziny wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej i Polski, w tym Partnerstwa Wschodniego

 

Stażystą z zakresu nauk ścisłych przy

Nagrodzie  im. Iwana Wyhowskiego

został

dr Dmytro Ziolkovskiy z Charkowa

chemik, wykładowca akademicki, specjalizacja: chemia, informatyka chemiczna

 

Stażystką dodatkową przy

Nagrodzie  im. Iwana Wyhowskiego

została

Valeriia Gorchynska z Makiejewki

doktorantka, wykładowca akademicki, specjalizacja: ekonomia, zarządzanie

 

 NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.  Laureat Nagrody, z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze.

W tym roku wyjątkowo przyznano dwie nagrody, w związku z czym każdy Laureat będzie przebywał w Polsce po pół roku.

 

Staż przy Nagrodzie umożliwi ukraińskim badaczom z zakresu szeroko rozumianych nauk ścisłych 4-miesięczny pobyt badawczy na dwóch polskich uniwersytetach.

W tym roku wyjątkowo przyznano dwa staże, z których drugi jest stażem dodatkowym, dwumiesięcznym.

 

plik 

 

Zaproszenie na wykład prof. Alaina Besançona 6 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo,

Studium Europy Wschodniej ma przyjemność zaprosić na wykład prof. Alaina Besançona (wybtinego historyka, politologa i sowietologa francuskiego), który odbędzie się w czwartek - 6 listopada o godz. 14.30 w Auli nr 1.008, w budynku Wydziału Neofilologii UW przy ul. Dobrej 55.

Wykład wygłoszony zostanie w jęz. francuskim.

Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Szczegóły znajdą Państwo w ZAŁĄCZNIKU

Serdecznie zapraszamy

 

 

XXIV Wschodnia Szkoła Letnia 2014

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym  programem tegorocznej Wschodniej Szkoły Letniej.

Wschodnia Szkoła Letnia - program do pobrania

W tym roku już po raz dwudziesty czwarty Studium Europy Wschodniej UW zorganizowało Wschodnią Szkołę Letnią, która jest najstarszym przedsięwzięciem Studium. Są to sesje naukowe odbywające się corocznie w lipcu, trwają przez trzy tygodnie. W tej edycji uczestnicy pochodzą głównie z Ukrainy, jak również Białorusi, Rosji czy Kazachstanu. Przeważnie jest to grupa około trzydziestoosobowa.

Program Wschodniej Szkoły Letniej to trzy główne części:

 • ściśle merytoryczna (wykłady, seminaria, warsztaty)
 • dodatkowa (wizyty w archiwach czy bibliotekach)
 • kulturalna (zwiedzanie miasta, wizyty w muzeach)

W ciągu dotychczasowych 23 sesji Szkoły swoje wykłady przeprowadziło około stu wybitnych profesorów, a dyplom absolwenta „Wschodniej Szkoły Letniej UW” zdobyło około sześciuset słuchaczy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji i Kaukazu.

Nasi absolwenci kontynuują kariery w swych krajach, sprawując często ważne funkcje w instytucjach naukowych, kulturalnych, w mediach, dyplomacji  czy organizacjach pozarządowych.

Zapraszmy na relację TUTAJ

 

PROTEST WS. ARTYKUŁU RIA-NOVOSTI

PROTEST

W dniu 23 lipca 2014 r, w agencji „Ria-Novosti” w Moskwie, a następnie z pewnymi zmianami w Baku, ukazał się artykuł, zawierający niezwykle ostry atak na mnie osobiście i na Studium Europy Wschodniej, którym mam zaszczyt kierować.

Nie wchodząc w żadne dyskusje i poprawki do tego artykułu, chciałbym tu jedynie oświadczyć, co następuje:

 

1) Wbrew głównej tezie artykułu, Studium Europy Wschodniej od początku swojego istnienia, czyli nieomal od 25 lat, jest placówką akademicką Uniwersytetu Warszawskiego i realizuje wyłącznie tradycyjne zadania akademickie – konferencje, czasopisma i wydawnictwa, szkoły, staże, stypendia, a także studia: licencjackie, magisterskie i podyplomowe „Studia Wschodnie”.

2) Było i jest zaszczytem dla mnie i moich kolegów, którzy byli u początków Studium, że wywodzimy swoje poglądy z ducha, wartości i idei „Solidarności”. Ale oznacza to tylko tyle i aż tyle -  uznanie dla idei i wartości, o które kiedyś walczyła „Solidarność’’.

3) Kłamstwem jest, a dla mnie osobistą obrazą nazwanie mnie  „zawziętym nacjonalistą z orientacją ekstremistyczną…”. Każdy kto zna mnie i zna moje poglądy oraz prace i 25-letnie osiągnięcia Studium może bardzo łatwo stwierdzić, że jest to fałsz.

4) Kłamstwem jest sugerowanie powiązań Studium ze służbami specjalnymi, polskimi i amerykańskimi. Studium nie otrzymywało i nie otrzymuje żadnych środków ze strony służb specjalnych. Budżet, który otrzymuje Studium pochodzi z dotacji Uniwersytetu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz MSZ.

5) Kłamstwem jest twierdzenie, że Studium w ramach programów stypendialnych dla kandydatów ze Wschodu, prowadzi jakiekolwiek szkolenia przygotowujące do dywersji, że studia u nas są „kompleksowym kursem zawodowego przygotowania wywiadowców i dywersantów” oraz że „większość czasu na studiach poświęcone jest pracy ideologicznej a nie studiom”.  

Program  „Studiów Wschodnich” jest programem jawnym, dostępnym na naszej stronie internetowej www.studium.uw.edu.pl. Działalność Studium nie jest tajna i oczywiście nie jest nielegalna, jak informują autorzy artykułu.

Przyjmowanie zaś stypendystów, dawanie im możliwości kształcenia i rozwoju nie może być traktowane jako „łamanie prawa międzynarodowego” i nigdzie w demokratycznym świecie nie jest tak traktowane.

6) Jednym z wyników pracy Studium, rezultatów naszego podejścia do stypendystów jest wzajemny, serdeczny stosunek w czasie studiów i pobytu w  Polsce oraz później, po ich zakończeniu. Nie wiedziałem, że można to określić terminem „sekta Malickiego”. Nie wiedziałem, ze  w ogóle kieruję jakąkolwiek specjalną organizacją, a już zwłaszcza zakonspirowaną. Ale sam fakt zachowania i utrzymywania kontaktów z absolwentami studiów i różnych programów stypendialnych, od których właśnie teraz po artykule w „Ria-Novosti” otrzymuję setki głosów poparcia, życzliwości i solidarności - uważam za rzecz dla mnie nad wyraz  zaszczytną.

7) Powiadomiłem władze Uniwersytetu Warszawskiego o tym medialnym ataku  na jednostkę Uniwersytetu i na pracownika Uniwersytetu. Władze Uniwersytetu rozważają wystąpienie na drogę prawną przeciwko autorowi tekstu.

Podobnie brany jest pod uwagę  pozew zbiorowy wykładowców Studium Europy Wschodniej w związku z naruszeniem dobrego imienia instytucji, w której pracują.

 

Powyższe oświadczenie nie jest polemiką z artykułem „Ria-Novosti”, ponieważ przy tekście tego rodzaju byłoby to równie niewykonalne, co bezzasadne. Każdy, kto się z tym artykułem zapozna sam wyrobi sobie własne zdanie. Sapienti sat.   

Oświadczenie niniejsze  przygotowałem jedynie z uwagi na fakt, że artykuł w „Ria-Novosti” nie dotyczy jedynie mnie i zespołu Studium, czy studentów i absolwentów polskich, wówczas możnaby tego typu publikację w ogóle pominąć milczeniem. Dotyczy jednak w równej mierze pochodzących ze Wschodu absolwentów i kandydatów na nasze studia, szkoły i programy stypendialne.

Uznałem, że to przede wszystkim z uwagi na nich kłamstwo musi zostać nazwane kłamstwem.

W Warszawie, dnia 2 sierpnia 2014 r.

Jan Malicki

 

wersja w języku rosyjskim

wersja w języku ukraińskim

wersja w języku ormiańskim

wersja w języku białoruskim

wersja w języku azerskim

wersja w języku angielskim

 

Nasz protest umieściliśmy powyżej w językach, w których ukazały się oszczercze wobec Studium artykuły będące wynikiem pierwszej publikacji w RIA NOVOSTI.

Dodatkowo dla specjalistów nie władających językami regionu umieściliśmy protest w języku angielskim.

              

            Absolwenci wspólnego programu Studium i Mohylanki wystąpili z poparciem dla Studium na oficjalnej stronie absolwentów Mohylanki: 

http://alumni.ukma.edu.ua/news/fullnews.php?fn_id=34

 

WIĘCEJ...

 

         

LIST ABSOLWENTÓW wspólnego programu Studium i Mohylanki w obronie SEW UW

Звернення могилянців-випускників

Українці, як ніхто інші, пересвідчились у відсутності будь-яких журналістських стандартів у російських державних ЗМІ, що давно стали рупором для кремлівської агітації та пропаганди серед російських громадян.
Яскравим прикладом такої брехні став матеріал «Польская школа диверсий: обучение агентов для СНГ и России», розміщений на ресурсі «РИА Новости». Під прицілом Якуба Корейби, автора публікації, опинився Studium Europy Wschodniej Варшавського університету, котрий, за його словами, із вихідців із пострадянського простору, готує шпигунів та диверсантів, які потім повертаються додому та працюють на користь Польщі. Це стислий переказ змісту – кожен може самостійно пересвідчитись у неймовірній вигадливості автора.
Ми, випускники спільної програми кафедри історії Києво-Могилянської академії та Studium Europy Wschodniej, зі зрозумілих причин оминаємо усіляку дискусію з автором статті та хочемо звернути увагу усіх охочих поглибити свої знання у галузі східноєвропейських студій на можливості Studium Europy Wschodniej:

1) Ця інституція передбачає комплексне вивчення політичних, економічних, культурних та історичних особливостей декількох регіонів – від Балкан до Монголії. Навчальна програма спрямована на розвиток міждисциплінарних знань та порівняльних здібностей серед її слухачів. Вона передбачає опанування однієї з мов регіону та обов’язкову науково-практичну подорож.
2) Навчальна програма включає гостьові курси від провідних фахівців світового масштабу та можливість вибору курсів інших підрозділів Варшавського університету.
3) Широке коло викладачів, які є фахівцями з різних галузей знань, створює усі можливості, щоб реалізувати власні наукові проекти та успішно їх захистити. У свою чергу активна видавнича діяльність Studium Europy Wschodniej дозволяє студентам опублікувати результати своїх дипломних розвідок, а серія щорічних конференцій створює сприятливі умови для їхньої «перевірки боєм» у науковій дискусії.


Випускники Studium Europy Wschodniej отримують широкі можливості для подальшого професійного зростання як в країнах Європейського Союзу, так і на своїй Батьківщині у приватному та публічному секторах.
Згадана на початку стаття є черговим свідченням істерії російських ЗМІ, котрі штучно нагнітають відчуття страху перед зовнішньою загрозою серед російського населення, аби приховати справжні джерела економічної та гуманітарної кризи, яка набирає обертів у Російській Федерації. На противагу цьому, такі академічні середовища як Studium Europy Wschodniej розвивають критичне мислення та навички, що дозволяють розрізнити інформаційну війну та пропаганду – вміння без якого неможливий розвиток індивіда в сучасній інформаційній ері.

Ангел Євген Євгенович, випуск 2014
Бабак Артем Олександрович, випуск 2012
Борщик Ярослав Вікторович, випуск 2013
Гісем Іван Іванович, випуск 2013
Лаврук Лілія Ігорівна, випуск 2014
Мацелюх Євген Романович, випуск 2013
Поліковська Юлія Олександрівна, випуск 2012
Пустовий Олександр Олександрович, випуск 2013
Свєженцев Максим Дмитрович, випуск 2014
Стадний Єгор Андрійович, випуск 2012
Хоменко Віталій Сергійович, випуск 2014
Чемоданова Олена Сергіївна, випуск 2013

IX Edycja Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego

Po raz dziewiąty zostaną przyznane stypednia dla obywateli Białorusi, którzy z przyczyn politycznych nie mogą ukończyć studiów w swoim kraju. Foldery i kwestionariusze są dostępne od 20 maja 2014 roku w Biurze Programu Stypendialnego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego, na stronie internetowej SEW oraz w placówkach dyplomatycznych i konsularnych RP na Białorusi. Termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2014 roku.

Więcej

XI Warsaw European East Conference (WEEC) 2014

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje XI-tą sesję Warsaw East European Conference (WEEC), która odbędzie się w dniach 10-13 lipca 2014 r. Konferencja nosi tytuł: Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years Later.

Warsaw East European Conference (WEEC) po raz pierwszy została zorganizowana  w 2004 r. i od tej pory, niezmiennie, gromadzi corocznie wokół zagadnień związanych  z naszym regionem doświadczonych oraz młodych badaczy z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i całego świata. Konferencja WEEC jest największą anglojęzyczną konferencją naukową w naszym regionie. 

Co roku ceremonię otwarcia oraz zamknięcia konferencji uświetniały wystąpienia znakomitych gości specjalnych, m. in. prezydenta Lecha Wałęsy, śp. min. Bronisława Geremka, śp. min. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Valdasa Adamkusa b. prezydenta Litwy.

W 2014 r., w ramach konferencji swój udział potwierdzili wybitni eksperci i politycy:

 • prof. Leszek Balcerowicz, wykład inauguracyjny pt. Institutional Changes After Socialism: Directions and Outcomes, 10 lipca (czwartek) w godz. 11:00 - 12:00

 •  Leonid KrawczukStanisław Szuszkiewicz i Rudolf Pikhoja, w pierwszym okrągłym stole zatytułowanym Czy Związek Radziecki był skazany na rozpad?, 10 lipca (czwartek) w godz. 16:00 - 18:00

 • Aleksandr Bialacki, spotkanie specjalne, 12 lipca (sobota) w godz. 9:00 - 9:45

 • Stanisław Szuszkiewicz, wykład zamykający, 13 lipca (niedziela) w godz. 16:00 - 17:30

 

Obszerna relacja z przebiegu tegorocznej konferencji TUTAJ

                       

VII SZKOŁA POLSKO - ROSYJSKA

Historia – Polityka – Kultura

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Gdański oraz miasto Gdańsk  ogłaszają nabór oraz zapraszają do uczestnictwa w licznych wykładach, seminariach, debatach okrągłego stołu z udziałem wybitnych specjalistów w ramach VII SZKOŁY POLSKO – ROSYJSKIEJ, które odbędą się od 20 do 30 października 2014r.

Więcej...

Minister spraw zagranicznych Ukrainy będzie gościem specjalnym WEEC 2014

Andrii Deshchytsia, minister spraw zagranicznych Ukrainy zapowiedział swój udział w XI sesji Warsaw East European Conference. Gość specjalny wygłosi wykład podczas którego przybliży uczestnikom priorytety ukraińskiej polityki zagranicznej.

Więcej

12. Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna

Studium Europy Wschodniej zaprasza na 12. Międzynarodową Sesję Kaukazologiczną Studentów, Absolwentów i Wykładowców Seminarium Kaukaskiego, która odbędzie się 24 maja 2014 roku w Sali Narożnej Pałacu Tyszkieiwczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.

Więcej

DWA tomy "Analizy porównawczej systemów politycznych" Marka Śliwińskiego w cenie JEDNEGO

UWAGA! PROMOCJA! DWA tomy "Analizy porównawczej systemów politycznych" Marka Śliwińskiego w cenie JEDNEGO! Cena promocyjna 49 zł. Kontakt: wydawnictwa.studium@uw.edu.pl

Noc Muzeów 2014

Deszczowa pogodna nie zniechęciła studentów i przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego do przyjścia na kampus główny w Noc Muzeów. Jak co roku aktywne było Studium Europy Wschodniej, które przygotowało wiele atrakcji. W Audytorium Maximum zaprezentowano dwie wystawy: "Gruzińscy oficerowie kontraktowi w wojsku polskim" oraz "Uniwersytecki Pop Iwan". Natomiast przed dawnym gmachem Szkoły Gównej odbył się koncert artystów z Ukrainy. Na akordeonach zagrał duet Koncertino w składzie: Maryna Bulda, Myron Czerepanin. Wystąpił również boysband Bud'mo oraz Oksana Slyvka.

Więcej

Prof. Micgiel prezesem Fundacji Kościuszkowskiej

Studium Europy Wschodniej ma przyjemność poinformować, iż nasz wieloletni wykładowca, prof. John Micgiel został mianowany prezesem i dyrektorem prestiżowej, nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Do misji Fundacji należy m.in. finansowanie projektów badawczych polskich naukowców w Stanach Zjednoczonych. Fundacja subsydiuje również studia Amerykanów, w tym pochodzenia polskiego, zarówno w Polsce, jak i w USA.

Więcej

 

Dar serca dla rodziny Romana Guryka

Podczas uroczystej gali z okazji święta Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku delegacja Studium Europy Wschodniej przekazała matce zabitego na kijowskim Majdanie Romana Guryka skarbonkę, w której znajdowało się 2710 zł i 62 hrywny.

Więcej

Nagroda im. Lwa Sapiehy 2014

Białoruska historyk dr Ina Sorkina odebrała tegoroczną Nagrody im. Lwa Sapiehy. Celem przyznawanej od 2006 roku Nagrody jest honorowanie wybitnych osobistości za zasługi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległego, demokratycznego państwa o europejskich standardach, uwzględniającego najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Patronat honorowy nad Nagrodą objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Więcej

XI Warsaw East European Conference

1 lutego rozpoczęła się rejestracja na XI Warsaw East European Conference. Tegoroczna konferencja odbywać się będzie w dn. 10 – 13 lipca pod hasłem "Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years later”.

Więcej informacji
Formularz rejestracyjny

XII Sesja Kaukazologiczna im. Św. Grzegorza Peradze

Uczczenie 825-lecia wręczenia królowej Tamarze poematu Rycerz w tygrysiej skórze przez gruzińskiego poetę Szota Rustawelego stanowi doskonałą okazję do analizy jego twórczości. Dlatego też komitet organizacyjny XII Sesji Kaukazologicznej im. Św. Grzegorza Peradze zdecydował o przypomnieniu społeczności akademickiej z całego świata znaczenia Szoty Rustawelego w literaturze polskiej i światowej.

Tegoroczna Sesja odbędzie się w dn. 4-6 grudnia 2014 roku w Waraszawie.

Więcej

Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w Kijowie

Wstępne wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Kijowie w grudniu 2013 roku.

 

Więcej

Komunikat Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej

"Trzeba, aby sam świat nauki, aby sam Uniwersytet przejął odpowiedzialność programową za swój kształt i przyszłość. W obliczu beprecedensowego kryzysu Uniwersytet musi powiedzieć >>nic o nas bez nas<<", napisalli przedstawiciele Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej po obradach Okrągłego Stołu u minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Pełna treść komunikatu w załączeniu

Uroczystości upamiętniające Witalisa Ugrechelidze w Gruzji

Wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego: ks. Henryk Paprocki (teolog), David Kolbaia (historyk-kartwelolog), kierownik Specjalizacji Kaukaskiej, płk Tadeusz Krząstek (historyk wojskowości), Aleksandra Gryźlak (kartwelolog) są w  Tbilisi, gdzie uczestniczyli w sesji naukowej jak również w symbolicznym pogrzebie polsko-gruzińskiego bohatera mjr. Witalisa Ugrechelidze.

Więcej

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór kandydatur do Nagrody im. IWANA WYHOWSKIEGO
XXIV Wschodnia Szkoła Letnia

Rozpoczął się nabór na XXIV Wschodnią Szkołę Letnią. Tegoroczna Szkoła odbywać się będzie od 1 do 21 lipca w Warszawie. Jak co roku słuchacze wezmą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się problematyką Wschodu w Polsce i na świecie. Ponadto będą gościć na XI Warsaw East European Conference.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i formularz zgłoszeniowy.

Powstał Komitet Wsparcia Ukrainy

Z inicjatywy członków Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, w tym mi.in. dyr. ''Ossolineum'' Adolfa Juzwenki,  prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza,  eurodeputowanego Pawła Kowala oraz prezesa Zarządu Kolegium Andrzeja Dąbrowskiego - powstał Komitet Wsparcia Ukrainy. Studium bierze udział w jego organizacji.

Więcej

Warszawa solidarna z Ukrainą

Mszą w warszawskiej archikatedrze św. Jana rozpoczęła się akcja solidarności Polaków z Ukrainą. Nabożeństwo z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego celebrował bp polowy wojska polskiego Józef Guzdek oraz bp Rafał Markowski.

Więcej

Jubileusz 90-lecia Richarda Pipesa, Piotra Wandycza i Zbigniewa Wójcika

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczstości oraz specjalnej sesji naukowej z okazji Jubileuszu 90-lecia Richarda Pipesa, Piotra Wandycza i Zbigniewa Wójcika.

 

Polecamy

Polska na globalnej szachownicy

Zdaniem prof. Wojciecha Kosteckiego najważniejszym wątkiem książki jest analiza szans rozwojowych Polski jako członka wspólnoty europejskiej i ocena czynników, które będą określać możliwości wykorzystania tych szans.

 

Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich

prof. Timothy Snyder: "Ta książka jest najlepszym sposobem przekazania do naszej dzisiejszej świadomości samej postaci Wysłoucha, niecodziennego intelektualisty, znawcy jak mało kto spraw wschodnich, liberała".

 

Russia: of the Tsars, of the Bolsheviks, of the new times

Praca zbiorowa międzynarodowego grona naukowców zajmujących się historią Rosji. Artykuły poświęcone są zagadnieniom dotyczących Rosji carskiej, bolszewickiej i współczesnej.

 

Przegląd Wschodni 47

47 zeszyt Przeglądu Wschodniego

 

Św. Grzegorz Peradze "Dzieła zebrane"

Drugi tom dzieł zebranych Św. Grzegorza Peradze: "O patrologii" "O historii Kościoła" pod redakcją ks. Henryka Paprockiego

 
            
            $("#recommendcycle").cycle({
              fx: "fade",
              timeout : 10000,
              speed: 500,
              pager: "#recommend-nav",
            });
            
          
O Studium

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wraz z jego już bardzo licznymi inicjatywami organizacyjnymi i wydawniczymi oraz ze Studiami Wschodnimi kształcącymi znowu „jak przed wojną”, kadry młodych specjalistów „od spraw wschodnich” – należy właśnie do tej bardzo już znacznej grupy polskich instytucji naukowych, akademickich i analitycznych, których powstanie, rozwój i działanie stały się możliwe po upadku komunizmu i odzyskaniu niepodległości. 

Studium wszakże w odróżnieniu od innych powstało jako bezpośrednia kontynuacja prac rozpoczętych jeszcze w okresie „Solidarności” i kontynuowanych w podziemiu, głównie w pracy wydawniczej, ale także w pracach koncepcyjnych.