Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • Strona SEW: 8 773 858
 • BIS: 5 053 393
            
            $("#banercycle").cycle({
              fx: "fade",
              timeout : 4000,
              speed: 500
            });
            
          
Piąta Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

SPOTKANIE WSPOMNIENIOWE Z OKAZJI 5. ROCZNICY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W dn. 17 kwietnia (piątek) o godz. 16:00  w CIUW-ie w sali 106 Studium Europy Wschodniej organizuje spotkanie wspomnieniowe w związku z 5. rocznicą katastrofy smoleńskiej, którą obchodziliśmy 10 kwietnia br. Spotkanie ma charakter otwarty w związku z czym wszystkich serdecznie zapraszamy.

PIĄTA ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ - KOMUNIKAT

  PIĄTA ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

 

10 kwietnia br. minęło dokładnie 5 lat od  katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem . W czasie podróży na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, wraz z grupą niemal 100 osób zginął Prezydent Rzeczypospolitej – Lech Kaczyński wraz z Małżonką oraz ministrami Kancelarii Prezydenta, wicemarszałkami Sejmu i Senatu, wiceministrem Spraw Zagranicznych, posłami, senatorami, generałami – dowódcami wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, biskupami i duchownymi różnych wyznań oraz grupą potomków ofiar Katynia. W czasie katastrofy zginęło wielu przyjaciół Studium.

W dniu tragedii oraz w dniach następnych kraj pogrążył się w głębokiej żałobie.  Do Studium Europy Wschodniej napływały zewsząd słowa żalu i pocieszenia ze strony współpracujących z nami uniwersytetów, od kolegów, od wykładowców, a także absolwentów i byłych stypendystów – z wielu krajów, w tym wiele z samej Rosji.  

 
 
 
 
 

 

XII Warsaw East European Conference 2015
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 
organizuje XII-tą sesję Warsaw East European Conference (WEEC),
 
która odbędzie się w dniach 10-13 lipca 2015 r.
 
Konferencja nosi tytuł:
 
Russia and its Neighbors
(Rosja a jej sąsiedzi)
 
 
INTERNETOWY SYSTEM REJESTRACJI/ INTERNET REGISTRATION SYSTEM
Kapituła Nagrody im. Lwa Sapiehy ogłasza nabór kandydatur do Nagrody im. Lwa Sapiehy na rok akad. 2015/16

Kapituła Nagrody im. Lwa Sapiehy

ogłasza nabór kandydatur do 

           Nagrody na rok akad. 2015/16

Nagroda im. Lwa Sapiehy pod Patronatem Prezydenta RP,
 ma na celu honorowanie wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej,
 demokratycznej Białorusi - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze
 tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz  w kształtowaniu
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

   Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata - od organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc.
 lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę

(pod warunkiem poparcia przez instytucje lub osoby zaufania publicznego)

prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej
do dn.
5 lutego 2015 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl

WIĘCEJ

Jubileuszowy doroczny XV-ty konkurs na Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej UW ogłasza Jubileuszowy XV-ty doroczny konkurs na STYPENDIA WSCHODNIE.

25 STYPENDIÓW dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Srodkowej.

Stypendia będa przeznaczone na odbycie 2-letnich magisterskich "STUDIÓW WSCHODNICH UW" w okresie 2015-2017. Studium gościło do tej pory ponad 300 stypendystów tego programu z ponad 25 krajów.

Warunki i zakres stypendium oraz wymagania stawiane kandydatom znajdziecie Państwo w folderze poniżej.

FOLDER INFORMACYJNY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców - XIII edycja/rok akad. 2015/2016

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

XIII edycja

rok akad. 2015/2016

dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich

w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 r.

Warunki, zakres stypendium, wymagania oraz kwestionariusz dla kandydatów znajdą Państwo poniżej.

FOLDER INFORMACYJNY

KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATÓW

e-mail: stypendia.studium@uw.edu.pl

Nagroda i Staże Naukowe im. Iwana Wyhowskiego - nabór na rok akad. 2015/2016

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego ogłasza nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2015/2016

naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata
– z zakresu nauk humanistycznych
oraz
STAŻE PRZY NAGRODZIE
4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu:
– nauk społecznych
– nauk ścisłych
– nauk ekonomicznych
– nauk technicznych
– nauk rolniczych
– nauk teologicznych/religioznawstwa
– bibliotekoznawstwa

 

Program finansowany jest solidarnie przez 21 polskich uniwersytetów
 
 
 
 
Zjazd Absolwentów Studiów Wschodnich 2014 - Jachranka

Poniżej przedstawiamy fotorelację ze Zjazdu Asbolwentów Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, który odbył się 13-14 grudnia 2014 r. w Jachrance.

 

Pamiątkowe zdjęcie grupowe absolwentów oraz wykładowców SEW UW.

WIĘCEJ

STYPENDIUM I DOTACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO 2015

STYPENDIUM I DOTACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993),

pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości

pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP zostało ufundowane przez Fundację rodziny Krzysztofa Skubiszewskiego dla kandydata z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

Stypendium umożliwi odbycie całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem programu jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (albo mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwia jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

WNIOSKI BĘDA PRZYJMOWANE DO 7 KWIETNIA 2015 R.

WIĘCEJ

Spotkanie integracyjne stypendystów programu im. L. Kirklanda w Warszawie - 28-30 stycznia 2015 r.

W dniach 28 - 30 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie integracyjne stypendystów programu stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. Stypendyści wzięli udział w licznych wykładach (UW), spotkaniach (Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności). Gościli też w instytucjach rządowych (Kancelaria Prezydenta RP, MSZ). Integracji towarzyszył również bogaty program kulturalny. Stypendyści odwiedzili m.in.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wzięli także udział w specjalnym pokazie filmu „Pieśń pasterza", jak również w spektaklu „Królowa Margot" w Teatrze Narodowym.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Spotkanie stypendystów z Szefem Kancelarii Prezydenta RP - min. Jackiem Michałowskim - pamiątkowe zdjęcie.

 

WIĘCEJ

Spotkanie z dr. Andrijem Deszczycją – ambasadorem Ukrainy w Polsce, b. ministrem spraw zagranicznych Ukrainy

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na otwarte

Spotkanie z dr. Andrijem Deszczycją – ambasadorem Ukrainy w Polsce, b. ministrem spraw zagranicznych Ukrainy.

 

Spotkanie odbędzie się: 20 lutego (piątek) o godz. 15:00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

[fot. Wikipedia]

 

 

Wschodnia Szkoła Zimowa 2015 - inauguracja - fotorelacja

W dniu 2 marca 2015 r. (poniedziałek) w Sali Balowej Pałacu Potockich - Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego Studium Europy Wschodniej oficjalnie zainaugorowało XII Wschodnią Szkołę Zimową, która potrwa do 14 marca br. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Leszek Zasztowt pt. „Polityka i stereotypy. Stosunki polsko - rosyjskie w XIX w. (Kilka refleksji z pozytywnym zakończeniem)." Uczestnicy pochodzący z różnych krajów Europy Środkowo - Wschodniej, Azji Środkowej oraz Bałkanów wezmą udział w licznych seminariach, wykładach oraz spotkaniach. Będą mieli również niepowtarzalną okazję, żeby zwiedzieć dwa piękne polskie miasta - Wrocław oraz Warszawę.

Dyrektor SEW UW Jan Malicki wita uczestników Wschodniej Szkoły Zimowej 2015

pełna relacja TUTAJ

Uroczystość wręczenia Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2014 - XXII-GA Edycja

W dniu 21 marca 2015 r. (sobota) o godz. 11:00 Studium Europy Wschodniej w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów - Potockich Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało uroczystość wręczenia Nagrody ,,Przeglądu Wschodniego" za rok 2014.

Decyzją Jury Nagrody ,,Przeglądu Wschodniego’’, zebranego na posiedzeniach w dniach 9. i 26. lutego, w składzie: Adolf Juzwenko, Wojciech Materski, Lech Mróz, Janusz Skolimowski, Elżbieta Smułkowa, Leszek Zasztowt i Jan Malicki przyznano Nagrody Przeglądu Wschodniego XXII-ej Edycji za rok 2014:

Dyrektor Jan Malicki, redaktor ,,Przeglądu Wschodniego" wita zebranych gości oraz lauretaów XXII - giej Edycji Nagrody ,,Przeglądu Wschodniego" za rok 2014

PEŁNA RELACJA TUTAJ

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Lwa Sapiehy oraz Nagrody im. Iwana Wyhowskiego - RELACJA

W dn. 2 kwietnia (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Studium Europy Wschodniej zorganizowało uroczystość wręczenia Nagród:

IM. LWA SAPIEHY

oraz

IM. IWANA WYHOWSKIEGO

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Uroczystość rozpoczęto Pożegnaniem Ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego zagranym na trąbce

Pełna relacja TUTAJ

Jubileuszowa XXV Wschodnia Szkoła Letnia - nabór

Ogłaszamy nabór do XXV Jubileuszowej Wschodniej Szkoły Letniej. Wszelkie informacje na temat naboru, wymagań oraz kwestionariusz znajdziecie Państwo poniżej:

 

WIĘCEJ...

Spotkanie otwarte z ambasadorem Ukrainy w Polsce - dr. Andrijem Deszczycją - relacja

20 lutego 2015 r. (piątek) Studium Europy Wschodniej UW zorganizowało spotkanie otwarte z b.ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, a obecnym ambasadorem Ukrainy w Polsce - dr. Andrijem Deszczycją. Spotkanie odbyło się w wypełnionej po brzegi Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW. Po przemówieniach dyrektora SEW Jana Malickiego oraz ambasadora Deszczycji zgromadzona publiczność oraz media miały okazję wziąć udział w dyskusji. Z tej możliwości skorzystało co najmniej kilka osób, zadając często niełatwe i dające do myślenia pytania. Spotkanie było okazją do bliższego przyjrzenia się obecnej sytuacji na Ukrainie oraz uczczenia rocznicy tragicznych wydarzeń na kijowskim Majdanie w 2014 r. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania.

Pełna relacja TUTAJ

 

PROTEST WS. ARTYKUŁU W RIA-NOVOSTI

PROTEST

W dniu 23 lipca 2014 r, w agencji „Ria-Novosti” w Moskwie, a następnie z pewnymi zmianami w Baku, ukazał się artykuł, zawierający niezwykle ostry atak na mnie osobiście i na Studium Europy Wschodniej, którym mam zaszczyt kierować.

Nie wchodząc w żadne dyskusje i poprawki do tego artykułu, chciałbym tu jedynie oświadczyć, co następuje:

 

1) Wbrew głównej tezie artykułu, Studium Europy Wschodniej od początku swojego istnienia, czyli nieomal od 25 lat, jest placówką akademicką Uniwersytetu Warszawskiego i realizuje wyłącznie tradycyjne zadania akademickie – konferencje, czasopisma i wydawnictwa, szkoły, staże, stypendia, a także studia: licencjackie, magisterskie i podyplomowe „Studia Wschodnie”.

2) Było i jest zaszczytem dla mnie i moich kolegów, którzy byli u początków Studium, że wywodzimy swoje poglądy z ducha, wartości i idei „Solidarności”. Ale oznacza to tylko tyle i aż tyle -  uznanie dla idei i wartości, o które kiedyś walczyła „Solidarność’’.

3) Kłamstwem jest, a dla mnie osobistą obrazą nazwanie mnie  „zawziętym nacjonalistą z orientacją ekstremistyczną…”. Każdy kto zna mnie i zna moje poglądy oraz prace i 25-letnie osiągnięcia Studium może bardzo łatwo stwierdzić, że jest to fałsz.

4) Kłamstwem jest sugerowanie powiązań Studium ze służbami specjalnymi, polskimi i amerykańskimi. Studium nie otrzymywało i nie otrzymuje żadnych środków ze strony służb specjalnych. Budżet, który otrzymuje Studium pochodzi z dotacji Uniwersytetu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz MSZ.

5) Kłamstwem jest twierdzenie, że Studium w ramach programów stypendialnych dla kandydatów ze Wschodu, prowadzi jakiekolwiek szkolenia przygotowujące do dywersji, że studia u nas są „kompleksowym kursem zawodowego przygotowania wywiadowców i dywersantów” oraz że „większość czasu na studiach poświęcone jest pracy ideologicznej a nie studiom”.  

Program  „Studiów Wschodnich” jest programem jawnym, dostępnym na naszej stronie internetowej www.studium.uw.edu.pl. Działalność Studium nie jest tajna i oczywiście nie jest nielegalna, jak informują autorzy artykułu.

Przyjmowanie zaś stypendystów, dawanie im możliwości kształcenia i rozwoju nie może być traktowane jako „łamanie prawa międzynarodowego” i nigdzie w demokratycznym świecie nie jest tak traktowane.

6) Jednym z wyników pracy Studium, rezultatów naszego podejścia do stypendystów jest wzajemny, serdeczny stosunek w czasie studiów i pobytu w  Polsce oraz później, po ich zakończeniu. Nie wiedziałem, że można to określić terminem „sekta Malickiego”. Nie wiedziałem, ze  w ogóle kieruję jakąkolwiek specjalną organizacją, a już zwłaszcza zakonspirowaną. Ale sam fakt zachowania i utrzymywania kontaktów z absolwentami studiów i różnych programów stypendialnych, od których właśnie teraz po artykule w „Ria-Novosti” otrzymuję setki głosów poparcia, życzliwości i solidarności - uważam za rzecz dla mnie nad wyraz  zaszczytną.

7) Powiadomiłem władze Uniwersytetu Warszawskiego o tym medialnym ataku  na jednostkę Uniwersytetu i na pracownika Uniwersytetu. Władze Uniwersytetu rozważają wystąpienie na drogę prawną przeciwko autorowi tekstu.

Podobnie brany jest pod uwagę  pozew zbiorowy wykładowców Studium Europy Wschodniej w związku z naruszeniem dobrego imienia instytucji, w której pracują.

 

Powyższe oświadczenie nie jest polemiką z artykułem „Ria-Novosti”, ponieważ przy tekście tego rodzaju byłoby to równie niewykonalne, co bezzasadne. Każdy, kto się z tym artykułem zapozna sam wyrobi sobie własne zdanie. Sapienti sat.   

Oświadczenie niniejsze  przygotowałem jedynie z uwagi na fakt, że artykuł w „Ria-Novosti” nie dotyczy jedynie mnie i zespołu Studium, czy studentów i absolwentów polskich, wówczas możnaby tego typu publikację w ogóle pominąć milczeniem. Dotyczy jednak w równej mierze pochodzących ze Wschodu absolwentów i kandydatów na nasze studia, szkoły i programy stypendialne.

Uznałem, że to przede wszystkim z uwagi na nich kłamstwo musi zostać nazwane kłamstwem.

 

W Warszawie, dnia 2 sierpnia 2014 r.

Jan Malicki

 

 

 

wersja w języku rosyjskim

wersja w języku ukraińskim

wersja w języku ormiańskim

wersja w języku białoruskim

wersja w języku azerskim

wersja w języku angielskim

 

Nasz protest umieściliśmy powyżej w językach, w których ukazały się oszczercze wobec Studium artykuły będące wynikiem pierwszej publikacji w RIA NOVOSTI.

Dodatkowo dla specjalistów nie władających językami regionu umieściliśmy protest w języku angielskim.

 

              

            Absolwenci wspólnego programu Studium i Mohylanki wystąpili z poparciem dla Studium na oficjalnej stronie absolwentów Mohylanki: 

http://alumni.ukma.edu.ua/news/fullnews.php?fn_id=34

 

            Oficjalny głos ukraiński w sprawie: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=347758

 

  Nagranie ukraińskiego programu telewizyjnego „Droga do Europy",

              a  w nim między innymi sprawa kłamliwego artykułu RIA NOVOSTI na temat SEW UW:

https://www.youtube.com/watch?v=JSQLsVviGgo

XII Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze - ZAPROSZENIE

Studium Europy Wschodniej UW ma zaszczyt zaprosić na XII Doroczną Międzynarodową Sesję Kaukazologiczną im. św. Grzegorza Peradze, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2014 r.   w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Celem konferencji jest przypomnienie społeczności akademickiej historii i dziedzictwa kultury gruzińskiej oraz znaczenia twórczości Szoty Rustawelego w literaturze polskiej i światowej.

Konferencja jest okazją do uczczenia 825-lecia wręczenia królowej Tamarze poematu "Rycerz w tygrysiej skórze" przez gruzińskiego poetę Szota Rustawelego (1160/65–1216). Utwór powstał w latach 1189-1207 i został poświęcony królowej Tamarze (1184-1213).

Zaproszenie oraz bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

 

WIĘCEJ

RELACJA

Wschodnia Szkoła Zimowa 2015 - nabór

Wschodnia Szkoła Zimowa przeznaczona jest dla studentów

ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli

25. roku życia - przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii

i współczesności Europy Srodkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki

międzynarodowe, filologia, socjologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

 Zajęcia w ramach Szkoły będą odbywać się w WARSZAWIE oraz we  WROCŁAWIU w terminie od 1 do 14 MARCA 2015 r.

Adresy:

 • KEW, Zamek na wodzie w Wojnowicach ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice
 • SEW UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Termin zgłaszania się do Szkoły mija 20 stycznia 2015r.

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres: wsl.studium@uw.edu.pl

FOLDER INFORMACYJNY

Polecamy

Polska na globalnej szachownicy

Zdaniem prof. Wojciecha Kosteckiego najważniejszym wątkiem książki jest analiza szans rozwojowych Polski jako członka wspólnoty europejskiej i ocena czynników, które będą określać możliwości wykorzystania tych szans.

 

Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich

prof. Timothy Snyder: "Ta książka jest najlepszym sposobem przekazania do naszej dzisiejszej świadomości samej postaci Wysłoucha, niecodziennego intelektualisty, znawcy jak mało kto spraw wschodnich, liberała".

 

Russia: of the Tsars, of the Bolsheviks, of the new times

Praca zbiorowa międzynarodowego grona naukowców zajmujących się historią Rosji. Artykuły poświęcone są zagadnieniom dotyczących Rosji carskiej, bolszewickiej i współczesnej.

 

Przegląd Wschodni 49

49 zeszyt Przeglądu Wschodniego

 

Św. Grzegorz Peradze "Dzieła zebrane"

Drugi tom dzieł zebranych Św. Grzegorza Peradze: "O patrologii" "O historii Kościoła" pod redakcją ks. Henryka Paprockiego

 
            
            $("#recommendcycle").cycle({
              fx: "fade",
              timeout : 10000,
              speed: 500,
              pager: "#recommend-nav",
            });