Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
            
            $("#banercycle").cycle({
              fx: "fade",
              timeout : 4000,
              speed: 500
            });
            
          
Wesołych Świąt Wielkanocnych

Nagroda im. Lwa Sapiehy 2014

Białoruska historyk dr Ina Sorkina odebrała tegoroczną Nagrody im. Lwa Sapiehy. Celem przyznawanej od 2006 roku Nagrody jest honorowanie wybitnych osobistości za zasługi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległego, demokratycznego państwa o europejskich standardach, uwzględniającego najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Patronat honorowy nad Nagrodą objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Więcej

XI Warsaw East European Conference

1 lutego rozpoczęła się rejestracja na XI Warsaw East European Conference. Tegoroczna konferencja odbywać się będzie w dn. 10 – 13 lipca pod hasłem "Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years later”.

Więcej informacji
Formularz rejestracyjny

Msza w intencji śp. Marka Krawczyka

25 kwietnia 2014 roku o godz. 18.00 w warszawskim Kościele Sióstr Wizytek przy ul. Krakowskie Przedmieście 34 będzie odprawiona msza św. w 2 rocznicę śmierci

śp. Marka Krawczyka

Twórcy i Prezesa Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu

Zmarł prof. Zbigniew Wójcik

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 92 lat odszedł profesor Zbigniew Wójcik, wybitny historyk, badacz dziejów Polski i historii powszechnej XVI–XVIII wieku, a zwłaszcza dziejów Kozaczyzny i Ukrainy, stosunków polsko-ruskich i polsko-ukraińskich w okresie wojen kozackich. Żołnierz Armii Krajowej.

Więcej

12. Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna

Studium Europy Wschodniej zaprasza na 12. Międzynarodową Sesję Kaukazologiczną Studentów, Absolwentów i Wykładowców Seminarium Kaukaskiego, która odbędzie się 24 maja 2014 roku w Sali Narożnej Pałacu Tyszkieiwczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.
Tegoroczna konferencja obejmować będzie społeczne i kulturowe aspekty transformacji w państwach zakaukaskich, kwestie konfliktów terytorialnych prowadzących do powstania niestabilnych stref na Kaukazie, relacje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych z krajami zakaukaskimi.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń zawierających: proponowany tytuł wystąpienia, abstrakt oraz krótki biogram na adres: d.kolbaia@uw.edu.pl do 15 maja 2014 roku.
Język konferencji: polski i angielski.

Zmarł Zenon Wysłouch

3 kwietnia 2014 roku zmarł we Wrocławiu

Zenon Wiktor Antoni WYSŁOUCH

ur. 11 kwietnia 1929 roku w Wilnie. Potomek znanej polskiej rodziny szlacheckiej, od wieków osiadłej w powiecie kobryńskim na Polesiu, rodziny ogromnie zaangażowanej i życzliwej dla spraw białoruskich. Syn Seweryna Wysłoucha, ur. w Pirkowiczach, profesora na Uniwersytecie Wrocławskim, przed wojną znanego specjalisty zagadnień narodowościowych i kwestii białoruskich, wykładowcy Uniwersytetu Stefana Batorego, pracownika Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie.

Więcej

XII Sesja Kaukazologiczna im. Św. Grzegorza Peradze

Uczczenie 825-lecia wręczenia królowej Tamarze poematu Rycerz w tygrysiej skórze przez gruzińskiego poetę Szota Rustawelego stanowi doskonałą okazję do analizy jego twórczości. Dlatego też komitet organizacyjny XII Sesji Kaukazologicznej im. Św. Grzegorza Peradze zdecydował o przypomnieniu społeczności akademickiej z całego świata znaczenia Szoty Rustawelego w literaturze polskiej i światowej.

Tegoroczna Sesja odbędzie się w dn. 4-6 grudnia 2014 roku w Waraszawie.

Więcej

Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w Kijowie

Wstępne wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Kijowie w grudniu 2013 roku.

 

Więcej

Komunikat Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej

"Trzeba, aby sam świat nauki, aby sam Uniwersytet przejął odpowiedzialność programową za swój kształt i przyszłość. W obliczu beprecedensowego kryzysu Uniwersytet musi powiedzieć >>nic o nas bez nas<<", napisalli przedstawiciele Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej po obradach Okrągłego Stołu u minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Pełna treść komunikatu w załączeniu

Uroczystości upamiętniające Witalisa Ugrechelidze w Gruzji

Wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego: ks. Henryk Paprocki (teolog), David Kolbaia (historyk-kartwelolog), kierownik Specjalizacji Kaukaskiej, płk Tadeusz Krząstek (historyk wojskowości), Aleksandra Gryźlak (kartwelolog) są w  Tbilisi, gdzie uczestniczyli w sesji naukowej jak również w symbolicznym pogrzebie polsko-gruzińskiego bohatera mjr. Witalisa Ugrechelidze.

Więcej

XXIV Wschodnia Szkoła Letnia

Rozpoczął się nabór na XXIV Wschodnią Szkołę Letnią. Tegoroczna Szkoła odbywać się będzie od 1 do 21 lipca w Warszawie. Jak co roku słuchacze wezmą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się problematyką Wschodu w Polsce i na świecie. Ponadto będą gościć na XI Warsaw East European Conference.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i formularz zgłoszeniowy.

Powstał Komitet Wsparcia Ukrainy

Z inicjatywy członków Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, w tym mi.in. dyr. ''Ossolineum'' Adolfa Juzwenki,  prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza,  eurodeputowanego Pawła Kowala oraz prezesa Zarządu Kolegium Andrzeja Dąbrowskiego - powstał Komitet Wsparcia Ukrainy. Studium bierze udział w jego organizacji.

Więcej

Warszawa solidarna z Ukrainą

Mszą w warszawskiej archikatedrze św. Jana rozpoczęła się akcja solidarności Polaków z Ukrainą. Nabożeństwo z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego celebrował bp polowy wojska polskiego Józef Guzdek oraz bp Rafał Markowski.

Więcej

Wykładowcy SEW z wizytą na Ukrainie

Kolejny wyjazd kadry naukowej Studium Europy Wschodniej na Ukrainę, będący kontynuacją badań sondażowych zrealizowanych w grudniu 2013 roku, zaowocował bogatą dokumentacją fotograficzną. Nasi pracownicy odwiedzili Kijów i Lwów, gdzie byli świadkami reakcji Ukraińców na dynamicznie zmieniającą się sytuację polityczną w ich kraju. Tradycyjnie już najwięcej czasu spędzili na kijowskim Majdanie, obserwując narodziny społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, byli również przed Bramą Lwowską i Wołyńską, a także oddali hołd bohaterom z Niebiańskiej Sotni poległym podczas walk na ulicach Kijowa.

Pracownicy SEW udali się również z wizytą do Lwowa, w którym podobnie jak w całej zachodniej części kraju, nastroje proeuropejskie są najsilniejsze. Miejscowa społeczność wykazała się nie tylko postawą obywatelską, ale też na lwowskim Majdanie oddała hołd poległym demonstrantom.

Studium Europy Wschodniej ogłasza nabór na:

STYPENDIUM IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Więcej informacji

Jubileusz 90-lecia Richarda Pipesa, Piotra Wandycza i Zbigniewa Wójcika

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczstości oraz specjalnej sesji naukowej z okazji Jubileuszu 90-lecia Richarda Pipesa, Piotra Wandycza i Zbigniewa Wójcika.

 

Polecamy

Polska na globalnej szachownicy

Zdaniem prof. Wojciecha Kosteckiego najważniejszym wątkiem książki jest analiza szans rozwojowych Polski jako członka wspólnoty europejskiej i ocena czynników, które będą określać możliwości wykorzystania tych szans.

 

Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich

prof. Timothy Snyder: "Ta książka jest najlepszym sposobem przekazania do naszej dzisiejszej świadomości samej postaci Wysłoucha, niecodziennego intelektualisty, znawcy jak mało kto spraw wschodnich, liberała".

 

Russia: of the Tsars, of the Bolsheviks, of the new times

Praca zbiorowa międzynarodowego grona naukowców zajmujących się historią Rosji. Artykuły poświęcone są zagadnieniom dotyczących Rosji carskiej, bolszewickiej i współczesnej.

 

Przegląd Wschodni 47

47 zeszyt Przeglądu Wschodniego

 

Św. Grzegorz Peradze "Dzieła zebrane"

Drugi tom dzieł zebranych Św. Grzegorza Peradze: "O patrologii" "O historii Kościoła" pod redakcją ks. Henryka Paprockiego

 
            
            $("#recommendcycle").cycle({
              fx: "fade",
              timeout : 10000,
              speed: 500,
              pager: "#recommend-nav",
            });
            
          
O Studium

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wraz z jego już bardzo licznymi inicjatywami organizacyjnymi i wydawniczymi oraz ze Studiami Wschodnimi kształcącymi znowu „jak przed wojną”, kadry młodych specjalistów „od spraw wschodnich” – należy właśnie do tej bardzo już znacznej grupy polskich instytucji naukowych, akademickich i analitycznych, których powstanie, rozwój i działanie stały się możliwe po upadku komunizmu i odzyskaniu niepodległości. 

Studium wszakże w odróżnieniu od innych powstało jako bezpośrednia kontynuacja prac rozpoczętych jeszcze w okresie „Solidarności” i kontynuowanych w podziemiu, głównie w pracy wydawniczej, ale także w pracach koncepcyjnych.