Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • Strona SEW: 11 046 954
 • BIS: 6 243 539
            
            $("#banercycle").cycle({
              fx: "fade",
              timeout : 4000,
              speed: 500
            });
            
          
Z żalem zawiadamy o śmierci Michała Jagiełły

Z żalem zawiadamiamy, że 1 lutego 2016 r. zmarł

Michał Jagiełło

taternik, były naczelnik Grupy Tatrzańskiej GOPR (1972-1974), pisarz, eseista, wiceminister kultury w kilku rządach (1989-1997), nastepnie dyrektor Biblioteki Narodowej (1998-2007).

Był takze przez kilka lat wykładowcą ''Studiów Wschodnich'', prowadził cykl wykładow na temat relacji Polaków z sąsiadami - Słowakami, Czechami, a już zwłaszcza Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami i Rosjanami.


Składamy wyrazy współczucia i szczerego żalu

Rodzinie, Kolegom i Przyjaciołom - wszystkim ze szlaków górskich, pisarskich, ''wschodnich'' i z życia państwowego i my także społem z nimi bolejemy po tej stracie.

                                                                                                                  Zespół Studium Europy Wschodniej UW

______________________

 

 

 

WSPOMNIENIE

 

Poniższy tekst zawiera wspomnienie na temat zmarłego 1 lutego br. Michała Jagiełły - pisarza, poety, taternika, ale także i przez dwa semestry gościnnego wykładowcy Studium Europy Wschodniej,  na początku działania ''Studiów Wschodnich'' .  W związku z tym, zawiera co prawda wiele informacji, związanych z działaniami Studium w ogóle, ale przede wszystkim ma charakter osobistego wspomnienia, tak jak to czyniono w wypadku innych zmarłych współpracowników Studium Europy Wschodniej.

 

 

Po raz pierwszy na dłużej zetknąłem się, a na pewno bliżej poznałem Michała Jagiełłę w połowie lat dziewięćdziesiątych, gdy jako wówczas bardzo młody człowiek, niespodziewanie dla mnie, zostałem wybrany przewodniczącym Rady rządowej Fundacji ''Pomoc Polakom na Wschodzie'', gdzie Jagiełło, wtedy wiceminister kultury był reprezentantem Rządu. Trzeba stwierdzić, że stanowiliśmy klasyczny przypadek ludzi z kompletnie ''różnych stron świata'' , jak to dosyć często bywało na początku, po upadku systemu komunistycznego. Michał Jagiełło był bowiem nie tylko dawnym czlonkiem partii komunistycznej, ale i dawnym wysokim pracownikiem administracji partii, zastępcą kierownika wydziału kultury KC. Był co prawda ceniony i właściwie chwalony nawet przez działaczy niezależnych lat 80., jednakowoż dla mnie, z moją przeszłością i osobistym doświadczeniem - partia to partia, kc to kc ... Po prostu!  Wszakże już wtedy, po doświadczeniu pracy w Radzie Fundacji, mogłem stwierdzić, że niełatwo byłoby znaleźć osobę o równie spokojnych i wyważonych sądach, i naprawdę dyskretnej postawie.

 

Miał ponadto jedną poważną dla mnie zaletę - w odróżnieniu od wielu innych, zwłaszcza w tych czasach, on nie ukrywał, że należał do partii komunistycznej (przy jego funkcji byłoby to zresztą niemal niewykonalne), ale przede wszystkim w odróżnieniu od innych on nie twierdził, że znalazł się w partii przypadkiem, że go przymuszono, że np. mu grożono, iż inaczej straci stanowisko i że teraz tego żałuje, że tak naprawdę to najchętniej byłby przeciw partii itd.itp. Nie, on niczego takiego nie mówił. To było uczciwe podejście do swojego własnego życiorysu, powiedzmy skomplikowanego. A równocześnie, jak mi się wydaje, w każdym razie wedle mojej wiedzy i zewnętrznej oceny, sumiennie i solidnie służył nowej, wtedy już wolnej i demokratycznej Polsce.

 

W sensie naukowych zainteresowań specjalizował się w zagadnieniach narodowościowych, mniejszościach narodowych i stosunkach Polaków z sąsiednimi narodami. Naszym wspólnym bohaterem był wielki Leon Wasilewski, o którego życiu, poglądach i dziele wielokrotnie mówiliśmy. To była też chyba część jego odpowiedzialności w ramach Ministerstwa Kultury. Gdy po zakończeniu pracy w ministerstwie został dyrektorem Biblioteki Narodowej kontynuował te zainteresowania i działania. Poprosił mnie wtedy o przygotowanie pierwszej z zaplanowanych przezeń serii wystaw o stosunkach Polaków z narodami sąsiednimi. Było to dla mnie wielkim wyzwaniem, ponieważ nigdy wcześniej nie przygotowywałem takich wielkich wystaw, a zwłaszcza już o tak oficjalnym charakterze. Decyzją dyr. Jagiełły otrzymałem nie tylko wielkie uprawnienia organizacyjne wobec działów merytorycznych i administracyjnych BN, skądkolwiek chciałbym uzyskać materiały czy pomoc, ale także niespotykany wcześniej w moim wypadku tytuł ''komisarza'' [oczywiście ''komisarza wystawy''...].  Naturalnie, pełnomocnictw i przekazanych kompetencji nie nadużyłem. Przygotowana przeze mnie wystawa spotkała się raczej z dobrymi opiniami. Także i dyr. Jagiełło wystawę chwalił, nawet bardzo namawiał mnie na rozbudowanie katalogu wystawy do wersji książkowej. Z powodu coraz większych obciążeń przy organizacji Studium i ogólnie na Uniwersytecie już tego nie zrobiłem, czego nie jeden raz potem żałowałem.

 

Jak na samym wstępie wspomniałem, po 1998 roku, kiedy otwarte zostały ''Studia Wschodnie'' prowadził zajęcia dla naszych studentów na temat stosunków z mniejszościami i z sąsiadami. Następnie, przez wiele lat miał podobne zajęcia w Instytucie Kultury Polskiej UW. Potem widywaliśmy się wielokrotnie na różnych ''wschodnich i nie wschodnich'' okazjach, w Warszawie, Wrocławiu, Kijowie. Wydał wiele książek - publicystyki, wierszy, albumów, zarówno o tematyce narodowościowej, literackiej, taterniczej. Nie powiem, miewaliśmy też i spory, choć właściwie dosyć rzadko, jak choćby po 2010 roku na temat naszych postaw wobec Rosji. Chodziło wszakże chyba bardziej o podejście, o taktykę działania i o metody, przeto i spór nie był specjalnie ostry.

 

Po raz ostatni spotkałem Michała Jagiełłę na Jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej. Składał mi serdeczne gratulacje, mówił że mam powód do dumy. Odpowiedziałem, że jako były wykładowca ma też i swój własny powód do zadowolenia i dumy. 

 

*

 

Pod koniec życia wiele razy wracał w góry, zwłaszcza do Zakopanego. Tam też zakończył życie. Został pochowany w Zakopanem, w columbarium cmentarza przy ul. Nowotarskiej, w centrum miasta. Pogrzeb, po mszy św. koncelebrowanej (z udziałem m.in. o.Wacława Oszajcy SI), odbył się w poniedziałek, 8 lutego. Uroczystość zgromadziła duże grono jego znajomych, kolegów, współpracowników i przyjaciół, w tym przynajmniej kilkanaście osób z Warszawy i Krakowa. Oficjalne pożegnania wygłoszono w imieniu TOPR, w imieniu BN, SPP, a także MSZ. Także i ja postanowiłem pojechać na pogrzeb, uznawszy że lojalność wobec dawnego wykładowcy oraz powaga śmierci są wielekroć ważniejsze od uroków urlopu. Pożegnałem Go publicznie jako gościnnego wykładowcę Studium i specjalistę spraw narodowościowych. Wielkie wrazenie zrobiła na mnie tłumna obecność ratowników górskich - zarówno z TOPR-u  z Zakopanego i okolic, jak i przyjazd delegacji ze wszystkich grup terenowych GOPR. Wszyscy ze sztandarami. Tradycyjne pożegnanie kolegi z górskich szlaków.

 

*

Studium Europy Wschodniej od lat ma zwyczaj zapalania zniczy z naszą szarfą na grobach osób zasłużonych ''dla sprawa wschodnich'' oraz oczywiście na grobach zmarłych, na szczęście na razie nielicznych, pracowników i wykładowców.

Koledzy - niestety lista zadań powiększyła się o jedno miejsce. Zakopane - grób Michała Jagiełły.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jan Malicki

                                                                                                                                                                                                                                                              

Uroczystości Jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej

Serdecznie zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości jubileuszowych 25-lecia Studium Europy Wschodniej, które odbyły się 5 grudnia w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Przemówienie Podsekretarza Stanu MSZ Konrada Pawlika podczas uroczystości Jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej

W trakcie uroczystości Jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej wystąpił przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Podsekretarz Stanu Konrad Pawlik. Zobacz więcej na ten temat tutaj.

Listy gratulacyjne z okazji 25-lecia Studium Europy Wschodniej

Z okazji 25-lecia Studium Europy Wschodniej nasza jednostka otrzymała listy gratulacyjne m.in. od Prezydenta RP, Marszałka Sejmu oraz innych uczelni w Polsce i za granicą. Zobacz więcej na ten temat tutaj.

Msza Św. w intencji Studium Europy Wschodniej

Z okazji 25-lecia Studium Europy Wschoniej w Kościele ss. Wizytek odbyła się Msza Św. w intencji Studium. Zobacz więcej na ten temat tutaj

Występ chóru "Sahioba" podczas uroczystości 25-lecia Studium Europy Wschodniej

Uroczystości Jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wshodniej zakończone zostały występem chóru gruzińskiego „Sahioba” z Tbilisi. Zobacz więcej na ten temat: tutaj

Okrągły Stół podczas uroczystości Jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej

Podczas uroczystości 25-lecia Studium Europy Wschodniej odbył się Okrągły Stół pt. Kulisy rozpadu Związku Sowieckiego z udziałem wyjątkowych gości: Stanisława Szuszkiewicza (b. prezydenta Białorusi), Leonida Krawczuka (b. prezydenta Ukrainy), Giennadija Burbulisa (b. doradcę prezydenta Borysa Jelcyna). Zobacz więcej na temat tutaj.

Wykład prof. Jerzego Buzka na uroczystości Jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej

Podczas uroczytości Jubieluszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej ze specjalnym przemówieniem wystąpił prof. Jerzy Buzek, b. premier RP, który przedstawił przygotowany na tę okazję referat zatytułowany: „Polityka wschodnia Unii Europejskiej – polska perspektywa”.(więcej na ten temat tutaj:

Stypendia Wschodnie - Nabór

Studium Europy Wschodniej

Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza  nabór na:

STYPENDIA WSCHODNIE

MAGISTERSKIE II STOPNIA

w okresie od 1 X 2016 r.do 30 VI 2018 r.

dla kandydatów z:

Europy Wschodniej, Bałkanów,  Kaukazu i Azji Środkowej

Warunki i  wymagania:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA 2016

FOLDER INFORMACYJNY

 

Projekt jest współfinansowany w ramach

programu polskiej współpracy rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2016 r.

Relacja z II Konferencji "Kaukaz po 1991 r."

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z II Międzynarodowej Konferencję Naukową

„Kaukaz po 1991 r.”, która odbyła się w ramach cyklu

Międzynarodowych Sesji Kaukazologicznych im. św. Grzegorza Peradze

(6-7 grudnia 2015)

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców - Nabór

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

XIV edycja

rok akad. 2016/2017

dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich

w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r.

Warunki, zakres stypendium, wymagania oraz kwestionariusz dla kandydatów znajdą Państwo poniżej.

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

FOLDER INFORMACYJNY

INFORMATION FOLDER

Wschodnia Szkoła Zimowa 2016 - Nabór

Wschodnia Szkoła Zimowa przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli25. roku życia - przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, filologia, socjologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

Zajęcia w ramach Szkoły będą odbywać się w WARSZAWIE oraz we  WROCŁAWIU w terminie od 1 do 14 MARCA 2016 r.

Adresy:

 • KEW, Zamek na wodzie w Wojnowicach ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice
 • SEW UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Termin (przedłużony) zgłaszania się do Szkoły mija 20 stycznia 2016r.

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres: wsl.studium@uw.edu.pl

Szczegółowe informacje o tegorocznym naborze:
FOLDER INFORMACYJNY

Szczegółowe informacje o programie:
WSCHODNIA SZKOŁA ZIMOWA

Program jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2016 r.

Nagroda im. Lwa Sapiehy - nabór na rok akad. 2016/2017

KAPITUŁA NAGRODY IM. LWA SAPIEHY

ogłasza nabór kandydatur do NAGRODY NA ROK AKAD. 2016/17

NAGRODA IM. LWA SAPIEHY POD PATRONATEM PREZYDENTA RP,

mająca na celu honorowanie wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nagroda została ustanowiona w roku 2006 przez: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu (jako inicjatorów Nagrody) oraz podjęta i wsparta przez grupę uniwersytetów: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet w Białymstoku. Główna zasada Nagrody polega na tym, że w ciągu roku akademickiego Laureat Nagrody odwiedza kolejne uniwersytety, gdzie mając dobre warunki pobytu i pracy, może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Białorusi – umożliwiając studentom polskim zapoznanie się z zagadnieniami białoruskimi. Ponadto sam ma możliwość podjąć własne prace archiwalne i badawcze, dzięki dostępowi do zbiorów największych bibliotek akademickich w Polsce. Jeśli wynikiem pobytu Laureata będzie ksiązka – zostanie ona wydana drukiem w ramach stypendium. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się corocznie na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 4 kwietnia, w rocznicę urodzin Lwa Sapiehy - Patrona Nagrody, pisarza króla Stefana Batorego, kanclerza i hetmana wielkiego litewskiego.

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata - od organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez instytucje lub osoby zaufania publicznego) prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do dn. 1 lutego 2015 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl

 

FOLDER INFORMACYJNY

KWESTIONARIUSZ

INFORMACJE O PROGRAMIE

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2016 r.

Nagroda i Staże Naukowe im. Iwana Wyhowskiego - nabór na rok akad. 2016/2017

KAPITUŁA NAGRODY im. IWANA WYHOWSKIEGO

ogłasza nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych

na rok akademicki 2015/2016

NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO

12-miesięczny pobyt naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk humanistycznych

oraz

STAŻE PRZY NAGRODZIE

4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu:

– nauk społecznych

– nauk ścisłych

– nauk ekonomicznych

– nauk technicznych

– nauk rolniczych

– nauk teologicznych/religioznawstwa

– bibliotekoznawstwa

 

Program finansowany jest solidarnie przez 21 polskich uniwersytetów

FOLDER

CHARAKTERYSTYKA

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA - NAGRODA 2016

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA - STAŻE NAUKOWE 2016

Uroczystość jubileuszowa Studium Europy Wschodniej (rocznica otwarcia ,,Studiów Wschodnich")
 

26 października br. (poniedziałek) w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW odbyła się specjalna jubileuszowa uroczystość z okazji rocznicy otwarcia ,,Studiów Wschodnich" oraz w ramach obchodów roku jubileuszowego - 25 lat istnienia Studium.

,,Specjalistyczne Studia Wschodnie" zostały uruchumione dokładnie 26 października 1998 r. W latach późniejszych wystartowały też ,,Podyplomowe Studia Wschodnie", a od roku akad. 2012/2013 również licencjackie ,,Studia Wschodnie". 

W uroczystości wzięli udział absolwenci ,,Studiów Wschodnich", szczególne miejsce przypadło absolwentom I rocznika, ,,założyciele" Studium, wykładowcy byli i obecni, pracownicy administracyjni, rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego oraz przyjaciele Studium.

 

Zapraszamy do zapoznania się z  fotorelacją  z tego niezwykłego i wzruszającego dla nas  wydarzenia.

 

Inauguracja uroczystości. Od lewej na zdjęciu: prof. Piotr Węgleński (rektor UW w latach 1999 - 2005, prorektor w latach 1987 - 1996),dr hab. prof. Anna Giza - Poleszczuk (Prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej), dyr. Jan Malicki dr h.c., Studium Europy Wschodniej UW

WIĘCEJ...

 

 

Doroczne odwiedziny cmentarzy warszawskich przez studentow i wykładowców Studium

30 października 2015 r. (piątek)  tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, jak co roku, Studium Europy Wschodniej uczciło pamięć ludzi zasłużonych dla spraw wschodnich, związanych ze Wschodem, czy też zmarłych wykładowców lub przyjaciół Studium zapalając na ich grobach znicze z szarfą Studium Europy Wschodniej. W odwiedzaniu grobów ludzi zasłużonych dla spraw wschodnich wzięli udział wykładowcy i studenci, wsród niech stypedyści.


Warszawa, której historyczne centrum zostało zrujnowane przez Niemców, na szczęście zachowała dawne przedmieścia. Dlatego też znajdujące się na nich cmentarze są ważnym świadectwem różnorodnej przeszłości miasta. Epitafia na pomnikach nie przypominają tylko o osobach, które odeszły, a o całych warstwach społecznych, narodach, konfesjach. Wśród nich też związanych z Bałkanami, Europą Środkową i Wschodnią, Kaukazem, Azją Środkową…Spacer po cmentarzach to z pewnością  dla studenta Studiów Wschodnich ciekawa forma poznania ich kultur.

W tym roku studenci jak zwykle podzielili się na 4 grupy, którym przewodzili: dyr. Jan Malicki, płk rez. Tadeusz Krząstek, dr Dawid Kolbaia oraz Andrzej Buczyński. W spacerze po Powązkach brał także udział dr Rigels Halili.  Grupy udały się m.in.  na cmentarze: prawosławny, wojskowy, ewangelickie, karaimski, tatarski, Stare Powązki, Powązki Wojskowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tegorocznych odwiedzin cmentarzy.

 

Sanktuarium ,,Poległym i Pomordowanym na Wschodzie" - Stare Powązki

WIĘCEJ...

„Kaukaz po 1991 r.” - II edycja - nabór referatów do 20 listopada br.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ma przyjemność zaprosić na

II międzynarodową konferencję naukową

„Kaukaz po 1991 r.”

(6-7 grudnia 2015)

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno doświadczonych naukowców, jak i młodych badaczy Kaukazu Północnego i Południowego.

Języki robocze konferencjipolski, angielski

Termin nadsyłania zgłoszeń (tytuł wystąpienia, ok. 1-stronicowy abstrakt, krótki biogram autora referatu) – 20 listopada 2015 r., na adres: studium2@uw.edu.pl

Czas i miejsce odbywania się konferencji6-7 grudnia 2015 r., Sala Balowa, Pałac Potockich Uniwersytet Warszawski

WIĘCEJ...

 
V Konferencja Prometejska - program, zaproszenie

Szanowni Państwo,

Studium Europy Wschodniej UW i czasopismo Nowy Prometeusz mają przyjemność zaprosić na V-tą Konferencję Prometejską, która odbędzie się w dniach 26-28 października 2015 r.

W ramach konferencji odbędą się również dwie sesje poświęcone Redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi w 15.rocznicę jego śmierci.

 

FOTORELACJA

WIĘCEJ...

VIII Szkoła Polsko - Rosyjska - 20 - 30 października 2015 r. - PROGRAM
"Russia's Arsenal of Subversion in Its Neighbourhood" - zaproszenie na wykład prof. Janusza Bugajskiego
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia Studiów Wschodnich I stopnia

Dzisiaj (5 października 2015 r.) w Sali Narożnej Pałacu Potockich - Tyszkiewiczów UW odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Studiów Wschodnich I stopnia. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z uroczystości.

WIĘCEJ...

Delegacja Studium Europy Wschodniej UW na VIII Polsko - Ukraińskich Spotkaniach w Jaremczu - 25-27 września 2015 r.

Delegacja Studium Europy Wschodniej UW, w składzie: dyr. Jan Malicki, płk rez. Tadeusz Krząstek, dr Kazimierz Wóycicki brała udział w VIII Polsko - Ukraińskich Spotkaniach: polityka i historia zorganizowanych przez Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Uniwersytet Warszawski, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki i redakcję gazety „Kurier Galicyjski” w Jaremczu w dniach 25-27 września 2015 r.  W spotkaniach udzial wzięli wybitni: eksperci, historycy, dyplomaci, działacze społeczni, specjaliści ds. stosunków międzynarodowych z Polski i Ukrainy.

W programie znalazły się m.in. panele:

I, II. Wspólczesne relacje polsko - ukraińskie: aspekt politologiczny

III, IV. Pamięć historyczna Polski i Ukrainy: w poszukiwaniu konsensusu

Ponadto w programie znalazła się także: prezentacja projektów Klubu Galicyjskiego oraz prezentacja Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i partnerstwa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją poniżej.

WIĘCEJ...

 

Studium Europy Wschodniej UW w Obserwatorium na Górze Pop Iwan

26 września br. dyrektor Studium – Jan Malicki oraz rektor Uniwersytetu Przykarpackiego - Ihor Cependa na najwyższym punkcie obserwatorium na górze Pop Iwan w Czarnohorze umieścili flagi dwóch Uniwersytetów - Warszawskiego i Przykarpackiego. Uczelnie zainicjowały odbudowę  i działalność obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego.

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Ihor Cependa, rektor Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka oraz część uczestników VIII Polsko - Ukraińskich Spotkań w Jaremczu odwiedzili dawne polskie obserwatorium, które po II wojnie światowej znalazło się w ruinie.

WIĘCEJ...

prof. Aleksandra Hnatiuk uhonorowana Grand Prix 22. Forum Wydawców we Lwowie za ksiażkę pt. ,,Odwaga i strach"

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że książka pani prof. Aleksandry Hnatiuk pt. ,,Odwaga i strach" otrzymała Grand Prix 22. Forum Wydawców we Lwowie.

Wczoraj we Lwowskim Narodowym Akademickim Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród ,,Najlepsza książka 22. Forum Wydawców". Grand Prix 22. Forum Wydawców we Lwowie zdobyła książka Oli Hnatiuk ,,Odwaga i strach", którą edytowało kijowskie wydawnictwo Duch i Litera.

 

Na zdjęciu laureatka - prof. Aleksandra Hnatiuk (pierwsza od prawej)

WIĘCEJ...

Oficjalna wizyta delegacji SEW UW w Gruzji: 12 – 15 września 2015 r.

W dniach 12 – 15 września 2015 r. przebywała w Gruzji z oficjalną wizytą delegacja SEW UW, która wzięła udział w uroczystościach religijnych upamiętniających 20 - tą rocznicę kanonizacji Ś.P. Grzegorza Peradze przedwojennego profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz w uroczystym posiedzeniu Rady Miasta Tbilisi, podczas którego podpisano memorandum o nadaniu jednej z nowych ulic Tbilisi  imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

            W skład delegacji wchodzili: dyrektor SEW UW (przewodniczący) Jan Malicki, wykładowcy: prof. Kazimierz Jurczak, prof. Leszek Zasztowt, Dziekan WFiS UW prof. Krzysztof Koseła, Dziekan WH UW prof. Elżbieta Zybert, dr Dawid Kolbaia, mgr Aleksandra Gryźlak, płk rez. Tadeusz Krząstek. Honorowymi gośćmi byli: ojciec dr Henryk Paprocki, posłanka na Sejm RP Małgorzata Gosiewska oraz Ireneusz Derek.

           

Delegacja SEW UW - stoją od lewej: dr Dawid Kolbaia, posłanka na Sejm RP - Małgorzata Gosiewska, prof. Leszek Zasztowt, prof. Krzysztof Koseła - dziekan WFiS UW, prof. Elzbieta Zybert - dziekan WH UW, prof. Kazimierz Jurczak, mgr Aleksandra Gryźlak, p. prezes Ireneusz Derek, dyr. Jan Malicki dr h.c. , Studium Europy Wschodniej, płk rez. Tadeusz Krząstek. Fot. w hallu rady miasta Tbilisi

 WIĘCEJ...

XII Warsaw East European Conference 2015
XXV Jubileuszowa Wschodnia Szkoła Letnia 2015
Uroczystości pożegnalne prof. Alexandra Rondeli w Tbilisi

We wtorek  - 16 czerwca  2015 r.  odbyły się uroczystości pożegnalne zmarłego 12 czerwca prof. Alexandra Rondeli na Uniwersytecie Państwowym im.  Iwane Dżawachiszwili oraz na Cmentarzu Saburtalo w Tbilisi. Podczas uroczystości przemawiali: rektor Vladimer Papava, Minister Sprawiedliwości w imieniu rządu, ambasador Finlandii, wiceambasador USA,  najbliższy przyjaciel prof. Rondeli oraz w imieniu wszystkich studentów jedna ze studentek. W imieniu Studium Europy Wschodniej w uroczystościach wzięli udział wykładowca kontraktowy Studium - płk. Tadeusz Krząstek oraz Sekretarz Stacji Kaukaskiej – Krzysztof Łukjanowicz.  Płk. Tadeusz Krząstek  w imieniu dyrektora SEW, kadry dydaktyczno-naukowej, pracowników  i studentów złożył kondolencje  rektorowi uniwersytetu oraz rodzinie zmarłego.

 

 

Płk. Tadeusz Krząstek składa wieniec przy trumnie zmarłego 

 

WIĘCEJ

Dyrektor oraz Sekretariat Główny - zmiana lokalizacji

W związku z remontem wnętrza Pałacu Potockich, Dyrektor wraz z Sekretariatem Głównym Studium czasowo przenoszą się do lok. 55 w budynku przy u. Oboźnej 7.

 

Zmiana lokalizacji nastąpi w poniedziałek, 8 czerwca, w godzinach popołudniowych i będzie trwać do odwołania, najprawdopodobniej przez cały okres wakacyjny.

 

Numery telefonu i faksu (22 55 22 555 i 22 55 22 222) pozostają bez zmian.

Objazd naukowy zagraniczny organizowany przez Studium Europy Wschodniej UW w dniach 3-14 czerwca 2015 - relacja

Dzień pierwszy
środa, 3 czerwca


Po trudnej nocy spędzonej w pociągu relacji Warszawa–Budapeszt, 3 czerwca o godz. 9 rano na dworcu Keleti w centrum Budapesztu rozpoczął się objazd naukowy AD 2015.
    Pierwszymi obiektami, które obejrzeliśmy, był budynek parlamentu i pomnik Żydów wysiedlonych w 1944. Aż żal, że był to jedyny punkt programu w Budapeszcie, jednej z piękniejszych stolic Europy.
    Z Budapesztu ruszyliśmy w kierunku granicy rumuńskiej.

 


    Objazd tegoroczny poświęcony jest deportacjom, eksportacjom i repatriacjom ludności w Europie Środkowej od II wojny światowej, na przykładach Siedmiogrodu, czeskich Sudetów, Moraw i Śląska. W autokarze studenci SEW wygłaszali pierwsze komunikaty: o historii i strukturze etnicznej Siedmiogrodu, o początkach konfliktu rumuńsko–węgierskiego, o rozwoju protestantyzmu w Siedmiogrodzie, działalności handlowej Żydów sefardyjskich oraz o interwencji armii rumuńskiej na Węgrzech w 1919 roku i rządzie Béli Kuna. Referaty studenckie, które zapoczątkowały ożywioną dyskusję, dotyczyły tożsamości Węgrów siedmiogrodzkich w granicach Wielkiej Rumunii i w Rumunii komunistycznej oraz represji władz komunistycznych wobec Szwabów i Sasów.
    Po tak wnikliwym przygotowaniu naukowym nastąpiło zwiedzanie pierwszego miasta węgierskiej części Siedmiogrodu — Oradei, do której dotarliśmy wczesnym popołudniem. Zabytkowe obiekty: ratusz, barokowa katedra rzymsko-katolicka, gmach teatru narodowego, prawosławna katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, synagoga neologiczna i pasaż hotelu „Czarny Orzeł” zostały omówione w krótkich komunikatach studentów. Tak upłynął dzień pierwszy.

 

WIĘCEJ

Objazd krajowy organizowany przez Studium Europy Wschodniej UW w dniach 8-14 czerwca 2015 r. - relacja dzień po dniu

Wrocław, 8 czerwca 2015 r.

Awaria. Pod tym hasłem rozpoczął się krajowy objazd naukowy Studium Europy Wschodniej w roku 2015. Zaczęło się tradycyjnie – trzęsieniem ziemi, a potem napięcie już tylko rosło. Pierwszą oznaką nadciągających nad uczestnikami objazdu chmur była awaria wodociągu w hostelu „Bemma” we Wrocławiu – miejscu rozpoczęcia objazdu. Wiązało się to z drastycznym ograniczeniem ilości łazienek oraz brakiem ciepłej wody. Dla studentów z Ukrainy, którzy przybywali do stolicy Dolnego Śląska po ponad 24 godzinnej podróży było to nie lada rozczarowaniem. Dramatyzm sytuacji potęgował fakt, że oficjalny program objazdu rozpoczynał się w poniedziałek o godz. 9 rano. Aby więc zdążyć na zaplanowany termin ukraińscy studenci z Kijowa, Ostroga i Iwano-Frankiwska rozpoczynali podróż już w sobotę. Dzięki tak ułożonemu programowi i niesprawnej hydraulice studenci nie mieli żadnej możliwości odświeżenia się, nie mówiąc o wypoczęciu po trudach kilkudziesięcio-godzinnej podróży.

Drugi problem był znacznie bardziej prozaiczny – pogoda. O ile jeszcze dzień wcześniej słońce prażyło na wrocławskim rynku, o tyle wraz z poniedziałkowym świtem niebo dosłownie rozpłakało się nad losem uczestników wyjazdu SEW sążnistymi opadami deszczu. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności nie może dziwić, że nastroje zarówno wśród studentów, jak i członków kadry na samym początku objazdu nie były karnawałowe.

 

Pierwsze pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów tegorocznego objazdu krajowego, Wieża matematyczna w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

WIĘCEJ

WEEC 2015 XII edition - CLOSING LECTURE - INVITATION

 

University of Warsaw, Centre for East European Studies (Studium Europy Wschodniej UW)

Requests the honour of Your presence 

at the Closing Lecture of

WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE 2015

Wykład zamykający XXV Jubileuszową Wschodnią Szkołę Letnią

 

Studium Europy Wschodniej UW

ma zaszczyt zaprosić na uroczystość zamknięcia XXV Jubileuszowej Wschodniej Szkoły Letniej UW

 

we wtorek -  21 lipca 2015 r. o godz. 10:00

 

XXV Jubileuszowej Wschodniej Szkoły Letniej UW

 

Wykład zamykający

Zmiany instytucjonalne i gospodarcze po socjalizmie

wygłosi

prof. Leszek Balcerowicz

(Szkoła Główna Handlowa,  wicepremier RP 1989–1991, 1997-2000)

 

Wykładem tym zamkniemy XXV Jubileuszową  Wschodnią Szkolę Letnią UW, którą łącznie z XXV-tą Szkołą ukończyło  

610 absolwentów z  krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z  Azji Środkowej i  Kaukazu. Niniejszy wykład otworzy również tegoroczny Nadzwyczajny Zjazd Absolwentów i Wykładowców Wschodniej Szkoły Letniej.Dotychczas odbyły się osiem Zjazdów: w Warszawie (trzy), Brnie, Kownie, Kijowie, Jaremczy oraz w Pradze.

 

Uniwersytet Warszawski, Pałac Potockich, Sala Balowa, Krakowskie Przedmieście 32                           

 

 

                         Inf. 22 55 22 555    

e-mail: wsl.studium@uw.edu.pl

 

 

VIII Szkoła Polsko - Rosyjska - nabór

Historia – Polityka – Kultura

 

FOLDER INFORMACYJNY

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

 

WIĘCEJ...

 

Spotkanie otwarte z ambasadorem Ukrainy w Polsce - dr. Andrijem Deszczycją - relacja

20 lutego 2015 r. (piątek) Studium Europy Wschodniej UW zorganizowało spotkanie otwarte z b.ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, a obecnym ambasadorem Ukrainy w Polsce - dr. Andrijem Deszczycją. Spotkanie odbyło się w wypełnionej po brzegi Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW. Po przemówieniach dyr. Jana Malickiego oraz ambasadora Deszczycji zgromadzona publiczność oraz media miały okazję wziąć udział w dyskusji. Z tej możliwości skorzystało co najmniej kilka osób, zadając często niełatwe i dające do myślenia pytania. Spotkanie było okazją do bliższego przyjrzenia się obecnej sytuacji na Ukrainie oraz uczczenia rocznicy tragicznych wydarzeń na kijowskim Majdanie w 2014 r. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania.

Pełna relacja TUTAJ

 

PROTEST WS. ARTYKUŁU W RIA-NOVOSTI

PROTEST

W dniu 23 lipca 2014 r, w agencji „Ria-Novosti” w Moskwie, a następnie z pewnymi zmianami w Baku, ukazał się artykuł, zawierający niezwykle ostry atak na mnie osobiście i na Studium Europy Wschodniej, którym mam zaszczyt kierować.

Nie wchodząc w żadne dyskusje i poprawki do tego artykułu, chciałbym tu jedynie oświadczyć, co następuje:

 

1) Wbrew głównej tezie artykułu, Studium Europy Wschodniej od początku swojego istnienia, czyli nieomal od 25 lat, jest placówką akademicką Uniwersytetu Warszawskiego i realizuje wyłącznie tradycyjne zadania akademickie – konferencje, czasopisma i wydawnictwa, szkoły, staże, stypendia, a także studia: licencjackie, magisterskie i podyplomowe „Studia Wschodnie”.

2) Było i jest zaszczytem dla mnie i moich kolegów, którzy byli u początków Studium, że wywodzimy swoje poglądy z ducha, wartości i idei „Solidarności”. Ale oznacza to tylko tyle i aż tyle -  uznanie dla idei i wartości, o które kiedyś walczyła „Solidarność’’.

3) Kłamstwem jest, a dla mnie osobistą obrazą nazwanie mnie  „zawziętym nacjonalistą z orientacją ekstremistyczną…”. Każdy kto zna mnie i zna moje poglądy oraz prace i 25-letnie osiągnięcia Studium może bardzo łatwo stwierdzić, że jest to fałsz.

4) Kłamstwem jest sugerowanie powiązań Studium ze służbami specjalnymi, polskimi i amerykańskimi. Studium nie otrzymywało i nie otrzymuje żadnych środków ze strony służb specjalnych. Budżet, który otrzymuje Studium pochodzi z dotacji Uniwersytetu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz MSZ.

5) Kłamstwem jest twierdzenie, że Studium w ramach programów stypendialnych dla kandydatów ze Wschodu, prowadzi jakiekolwiek szkolenia przygotowujące do dywersji, że studia u nas są „kompleksowym kursem zawodowego przygotowania wywiadowców i dywersantów” oraz że „większość czasu na studiach poświęcone jest pracy ideologicznej a nie studiom”.  

Program  „Studiów Wschodnich” jest programem jawnym, dostępnym na naszej stronie internetowej www.studium.uw.edu.pl. Działalność Studium nie jest tajna i oczywiście nie jest nielegalna, jak informują autorzy artykułu.

Przyjmowanie zaś stypendystów, dawanie im możliwości kształcenia i rozwoju nie może być traktowane jako „łamanie prawa międzynarodowego” i nigdzie w demokratycznym świecie nie jest tak traktowane.

6) Jednym z wyników pracy Studium, rezultatów naszego podejścia do stypendystów jest wzajemny, serdeczny stosunek w czasie studiów i pobytu w  Polsce oraz później, po ich zakończeniu. Nie wiedziałem, że można to określić terminem „sekta Malickiego”. Nie wiedziałem, ze  w ogóle kieruję jakąkolwiek specjalną organizacją, a już zwłaszcza zakonspirowaną. Ale sam fakt zachowania i utrzymywania kontaktów z absolwentami studiów i różnych programów stypendialnych, od których właśnie teraz po artykule w „Ria-Novosti” otrzymuję setki głosów poparcia, życzliwości i solidarności - uważam za rzecz dla mnie nad wyraz  zaszczytną.

7) Powiadomiłem władze Uniwersytetu Warszawskiego o tym medialnym ataku  na jednostkę Uniwersytetu i na pracownika Uniwersytetu. Władze Uniwersytetu rozważają wystąpienie na drogę prawną przeciwko autorowi tekstu.

Podobnie brany jest pod uwagę  pozew zbiorowy wykładowców Studium Europy Wschodniej w związku z naruszeniem dobrego imienia instytucji, w której pracują.

 

Powyższe oświadczenie nie jest polemiką z artykułem „Ria-Novosti”, ponieważ przy tekście tego rodzaju byłoby to równie niewykonalne, co bezzasadne. Każdy, kto się z tym artykułem zapozna sam wyrobi sobie własne zdanie. Sapienti sat.   

Oświadczenie niniejsze  przygotowałem jedynie z uwagi na fakt, że artykuł w „Ria-Novosti” nie dotyczy jedynie mnie i zespołu Studium, czy studentów i absolwentów polskich, wówczas możnaby tego typu publikację w ogóle pominąć milczeniem. Dotyczy jednak w równej mierze pochodzących ze Wschodu absolwentów i kandydatów na nasze studia, szkoły i programy stypendialne.

Uznałem, że to przede wszystkim z uwagi na nich kłamstwo musi zostać nazwane kłamstwem.

 

W Warszawie, dnia 2 sierpnia 2014 r.

Jan Malicki

 

 

 

wersja w języku rosyjskim

wersja w języku ukraińskim

wersja w języku ormiańskim

wersja w języku białoruskim

wersja w języku azerskim

wersja w języku angielskim

 

Nasz protest umieściliśmy powyżej w językach, w których ukazały się oszczercze wobec Studium artykuły będące wynikiem pierwszej publikacji w RIA NOVOSTI.

Dodatkowo dla specjalistów nie władających językami regionu umieściliśmy protest w języku angielskim.

 

              

            Absolwenci wspólnego programu Studium i Mohylanki wystąpili z poparciem dla Studium na oficjalnej stronie absolwentów Mohylanki: 

http://alumni.ukma.edu.ua/news/fullnews.php?fn_id=34

 

            Oficjalny głos ukraiński w sprawie: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=347758

 

  Nagranie ukraińskiego programu telewizyjnego „Droga do Europy",

              a  w nim między innymi sprawa kłamliwego artykułu RIA NOVOSTI na temat SEW UW:

https://www.youtube.com/watch?v=JSQLsVviGgo

XII Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze - ZAPROSZENIE

Studium Europy Wschodniej UW ma zaszczyt zaprosić na XII Doroczną Międzynarodową Sesję Kaukazologiczną im. św. Grzegorza Peradze, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2014 r.   w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Celem konferencji jest przypomnienie społeczności akademickiej historii i dziedzictwa kultury gruzińskiej oraz znaczenia twórczości Szoty Rustawelego w literaturze polskiej i światowej.

Konferencja jest okazją do uczczenia 825-lecia wręczenia królowej Tamarze poematu "Rycerz w tygrysiej skórze" przez gruzińskiego poetę Szota Rustawelego (1160/65–1216). Utwór powstał w latach 1189-1207 i został poświęcony królowej Tamarze (1184-1213).

Zaproszenie oraz bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

 

WIĘCEJ

RELACJA

Kapituła Nagrody im. Lwa Sapiehy ogłasza nabór kandydatur do Nagrody im. Lwa Sapiehy na rok akad. 2015/16

Kapituła Nagrody im. Lwa Sapiehy

ogłasza nabór kandydatur do 

           Nagrody na rok akad. 2015/16

Nagroda im. Lwa Sapiehy pod Patronatem Prezydenta RP,
 ma na celu honorowanie wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej,
 demokratycznej Białorusi - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze
 tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz  w kształtowaniu
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

   Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata - od organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc.
 lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę

(pod warunkiem poparcia przez instytucje lub osoby zaufania publicznego)

prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej
do dn.
5 lutego 2015 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl

WIĘCEJ

Wschodnia Szkoła Zimowa 2015 - nabór

Wschodnia Szkoła Zimowa przeznaczona jest dla studentów

ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli

25. roku życia - przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii

i współczesności Europy Srodkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki

międzynarodowe, filologia, socjologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

 Zajęcia w ramach Szkoły będą odbywać się w WARSZAWIE oraz we  WROCŁAWIU w terminie od 1 do 14 MARCA 2015 r.

Adresy:

 • KEW, Zamek na wodzie w Wojnowicach ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice
 • SEW UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Termin zgłaszania się do Szkoły mija 20 stycznia 2015r.

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres: wsl.studium@uw.edu.pl

FOLDER INFORMACYJNY

Jubileuszowy doroczny XV-ty konkurs na Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej UW ogłasza Jubileuszowy XV-ty doroczny konkurs na STYPENDIA WSCHODNIE.

25 STYPENDIÓW dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Srodkowej.

Stypendia będa przeznaczone na odbycie 2-letnich magisterskich "STUDIÓW WSCHODNICH UW" w okresie 2015-2017. Studium gościło do tej pory ponad 300 stypendystów tego programu z ponad 25 krajów.

Warunki i zakres stypendium oraz wymagania stawiane kandydatom znajdziecie Państwo w folderze poniżej.

FOLDER INFORMACYJNY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców - XIII edycja/rok akad. 2015/2016

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

XIII edycja

rok akad. 2015/2016

dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich

w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 r.

Warunki, zakres stypendium, wymagania oraz kwestionariusz dla kandydatów znajdą Państwo poniżej.

FOLDER INFORMACYJNY

KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATÓW

e-mail: stypendia.studium@uw.edu.pl

Nagroda i Staże Naukowe im. Iwana Wyhowskiego - nabór na rok akad. 2015/2016

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego ogłasza nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2015/2016

naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata
– z zakresu nauk humanistycznych
oraz
STAŻE PRZY NAGRODZIE
4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu:
– nauk społecznych
– nauk ścisłych
– nauk ekonomicznych
– nauk technicznych
– nauk rolniczych
– nauk teologicznych/religioznawstwa
– bibliotekoznawstwa

 

Program finansowany jest solidarnie przez 21 polskich uniwersytetów
 
 
 
 
Zjazd Absolwentów Studiów Wschodnich 2014 - Jachranka

Poniżej przedstawiamy fotorelację ze Zjazdu Asbolwentów Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, który odbył się 13-14 grudnia 2014 r. w Jachrance.

 

Pamiątkowe zdjęcie grupowe absolwentów oraz wykładowców SEW UW.

WIĘCEJ

STYPENDIUM I DOTACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO 2015

STYPENDIUM I DOTACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993),

pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości

pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP zostało ufundowane przez Fundację rodziny Krzysztofa Skubiszewskiego dla kandydata z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

Stypendium umożliwi odbycie całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem programu jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (albo mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwia jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

WNIOSKI BĘDA PRZYJMOWANE DO 7 KWIETNIA 2015 R.

WIĘCEJ

Spotkanie integracyjne stypendystów programu im. L. Kirklanda w Warszawie - 28-30 stycznia 2015 r.

W dniach 28 - 30 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie integracyjne stypendystów programu stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. Stypendyści wzięli udział w licznych wykładach (UW), spotkaniach (Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności). Gościli też w instytucjach rządowych (Kancelaria Prezydenta RP, MSZ). Integracji towarzyszył również bogaty program kulturalny. Stypendyści odwiedzili m.in.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wzięli także udział w specjalnym pokazie filmu „Pieśń pasterza", jak również w spektaklu „Królowa Margot" w Teatrze Narodowym.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Spotkanie stypendystów z Szefem Kancelarii Prezydenta RP - min. Jackiem Michałowskim - pamiątkowe zdjęcie.

 

WIĘCEJ

Spotkanie z dr. Andrijem Deszczycją – ambasadorem Ukrainy w Polsce, b. ministrem spraw zagranicznych Ukrainy

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na otwarte

Spotkanie z dr. Andrijem Deszczycją – ambasadorem Ukrainy w Polsce, b. ministrem spraw zagranicznych Ukrainy.

 

Spotkanie odbędzie się: 20 lutego (piątek) o godz. 15:00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

[fot. Wikipedia]

 

 

Uroczystość wręczenia Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2014 - XXII-GA Edycja

W dniu 21 marca 2015 r. (sobota) o godz. 11:00 Studium Europy Wschodniej w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów - Potockich Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało uroczystość wręczenia Nagrody ,,Przeglądu Wschodniego" za rok 2014.

Decyzją Jury Nagrody ,,Przeglądu Wschodniego’’, zebranego na posiedzeniach w dniach 9. i 26. lutego, w składzie: Adolf Juzwenko, Wojciech Materski, Lech Mróz, Janusz Skolimowski, Elżbieta Smułkowa, Leszek Zasztowt i Jan Malicki przyznano Nagrody Przeglądu Wschodniego XXII-ej Edycji za rok 2014:

Dyrektor Jan Malicki, redaktor ,,Przeglądu Wschodniego" wita zebranych gości oraz lauretaów XXII - giej Edycji Nagrody ,,Przeglądu Wschodniego" za rok 2014

PEŁNA RELACJA TUTAJ

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Lwa Sapiehy oraz Nagrody im. Iwana Wyhowskiego - RELACJA

W dn. 2 kwietnia (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Studium Europy Wschodniej zorganizowało uroczystość wręczenia Nagród:

IM. LWA SAPIEHY

oraz

IM. IWANA WYHOWSKIEGO

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Uroczystość rozpoczęto Pożegnaniem Ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego zagranym na trąbce

Pełna relacja TUTAJ

Dzień Otwarty UW - Studium Europy Wschodniej oraz Szkoła Języków Wschodnich - zaproszenie

Studium podczas Dnia Otwartego UW w 2014 r.

 

Zapraszamy wszystkich na Dzień Otwarty na UW, w którym udział weźmie także Studium Europy Wschodniej oraz Szkoła Języków Wschodnich.  Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia (najbliższa sobota) w godz. 10:00 – 16:00. Stoisko Studium Europy Wschodniej oraz Szkoły Języków Wschodnich zostanie umiejscowione na Kampusie Głównym w jednym z namiotów UW. W godz. 10:00 – 10:50 w budynku starego BUW-u w sali 106 odbędzie się również spotkanie otwarte dla kandydatów na studia, które poprowadzą nasi wykładowcy: Pani dr Ludwika Włodek (m.in. również socjolożka i dziennikarka) oraz Andrzej Buczyński (także socjolog, varsavianista). Bardziej szczegółowe biogramy naszych wykładowców znajdą Państwo w zakładce ,,Kadra" - Wykładowcy.

Zapraszamy także na stronę internetową Szkoły Języków Wschodnich - http://www.sjw.uw.edu.pl/. Wszelkie na bieżąco aktualizowane informacje znajda Państwo również na naszym profilu na FB: www.facebook.com/StudiumUW oraz wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1396646577321405/  - zachęcamy do dołączenia. Pozostałe informacje znajdą Państwo tutaj: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja/dzien-otwarty-na-uw

Do zobaczenia.

 

SPOTKANIE WSPOMNIENIOWE Z OKAZJI 5. ROCZNICY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W dn. 17 kwietnia (piątek) o godz. 16:00  w CIUW-ie w sali 106 Studium Europy Wschodniej organizuje spotkanie wspomnieniowe w związku z 5. rocznicą katastrofy smoleńskiej, którą obchodziliśmy 10 kwietnia br. Spotkanie ma charakter otwarty w związku z czym wszystkich serdecznie zapraszamy.

FOTORELACJA

13. SESJA KAUKAZOLOGICZNA STUDENTÓW, ABSOLWENTÓW I WYKŁADOWCÓW SPECJALIZACJI KAUKASKIEJ STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW

 

13. SESJA KAUKAZOLOGICZNA STUDENTÓW, ABSOLWENTÓW I WYKŁADOWCÓW

SPECJALIZACJI KAUKASKIEJ STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW

 

THE GREAT DEBATEON CAUCASUS AND CAUCASIANS

 

23 Maja 2015 roku, Uniwersytet Warszawski

 

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom współczesnych problemów w państwach Kaukazu, wsparcie studentów, doktorantów i absolwentów w pracach badawczych związanych z regionem, a także pomoc w integracji środowiska naukowego kaukazologów. Prezentacja osiągnięć  naukowych studentów, zarówno tych, którzy ukończyli swoje prace badawcze jak i tych, którzy są w trakcie przygotowywania prac magisterskich w ramach specjalizacji kaukaskiej. Konferencja obejmuje społeczne i kulturowe aspekty transformacji w państwach zakaukaskich, kwestie konfliktów terytorialnych prowadzących do powstania niestabilnych stref na Kaukazie, relacje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych z krajami zakaukaskimi.

Okrągły stół:

Zagadnienie współczesnych stosunków polsko-kaukaskich; budowanie dobrych relacji z Unia Europejską, wymiana polskich doświadczeń w drodze do Integracji Europejskiej.

Język konferencji: polski, angielski i rosyjski

Osoby zainteresowane wzięciem udział w konferencji zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń zawierających:proponowany tytuł wystąpienia, abstrakt (około 1-1,5 tys. znaków) oraz krótki biogram na adres: Studium Europy Wschodniej UW (d.kolbaia@uw.edu.pl) do 3  maja 2015 r.

Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona 5 maja 2015 r.

Pełny tekst wystąpienia, w postaci artykułu naukowego z dołączeniem tytułu oraz abstraktu w języku angielskim – należy dostarczyć (d.kolbaia@uw.edu.pl) do 30 kwietnia 2015 r. Planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych.

NOC MUZEÓW 2015 - STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ

 

W tym roku Noc Muzeów, która odbędzie się już 16 maja w Studium Europy Wschodniej przebiegnie pod znakiem jubileuszu – 25 - lecia istnienia  Studium.  W związku z tym przedstawimy wystawę zdjęć ukazującą historię oraz najważniejsze wydarzenia organizowane przez Studium Europy Wschodniej na przełomie ostatnich 25 lat.  Wystawa będzie umiejscowiona w alejce prowadzącej do budynku Starej Biblioteki Uniwersyteckiej na terenie Kampusu Głównego UW. Ponadto, podobnie jak w latach poprzednich podczas Nocy Muzeów także w tym roku Studium Europy Wschodniej będzie prezentować się jako jednostka naukowa w namiotach UW gdzie zostanie zlokalizowane stoisko z materiałami promocyjnymi Studium.  Podczas Nocy Muzeów zaprezntuje się także Szkoła Języków Wschodnich, która zapewni moc językowych atrakcji. Będzie to również okazja by przyjrzeć się z bliska działaności SJW, sprawdzić swój poziom wybranego języka z dostępnych w SJW (więcej tutaj:http://www.sjw.uw.edu.pl/ ) oraz porozmawiać z lektorami prowadzącymi zajęcia w SJW.

 Główną atrakcją programu tegorocznej  Nocy Muzeów organizowanej przez Studium Europy Wschodniej  będzie pokaz tańca gruzińskiego, który zaprezentuje zespół ,,Kartuli".

 

 FOTORELACJA Z NOCY MUZEÓW 2015 - SEW UW

 

WIĘCEJ...

13. SESJA KAUKAZOLOGICZNA STUDENTÓW, ABSOLWENTÓW I WYKŁADOWCÓW SPECJALIZACJI KAUKASKIEJ STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW - zaproszenie i program

13. SESJA KAUKAZOLOGICZNA STUDENTÓW, ABSOLWENTÓW I WYKŁADOWCÓW

SPECJALIZACJI KAUKASKIEJ STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW

 

THE GREAT DEBATEON CAUCASUS AND CAUCASIANS

 

23 Maja 2015 roku, Uniwersytet Warszawski

 

FOTORELACJA

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na 13. Międzynarodową Sesję Kaukazologiczną Studentów, Absolwentów i Wykładowców Seminarium Kaukaskiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Neofilologii, sala 2.014, ul. Dobra 55, Warszawa, 23 maja 2015 rok, godz. 9.00-18.00).

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom współczesnych problemów w państwach Kaukazu, wsparcie studentów, doktorantów i absolwentów w pracach badawczych związanych z regionem, a także pomoc w integracji środowiska naukowego kaukazologów. Odbędzie się prezentacja osiągnięć naukowych studentów, zarówno tych, którzy ukończyli swoje prace badawcze jak i tych, którzy są w trakcie przygotowywania prac magisterskich w ramach specjalizacji kaukaskiej.

David Kolbaia, kierownik
Specjalizacji Kaukaskiej Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo TUTAJ

Patronem medialnym wydarzenia jest

 

Wschodnia Szkoła Zimowa 2015 - inauguracja - fotorelacja

W dniu 2 marca 2015 r. (poniedziałek) w Sali Balowej Pałacu Potockich - Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego Studium Europy Wschodniej oficjalnie zainaugorowało XII Wschodnią Szkołę Zimową, która potrwa do 14 marca br. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Leszek Zasztowt pt. „Polityka i stereotypy. Stosunki polsko - rosyjskie w XIX w. (Kilka refleksji z pozytywnym zakończeniem)." Uczestnicy pochodzący z różnych krajów Europy Środkowo - Wschodniej, Azji Środkowej oraz Bałkanów wezmą udział w licznych seminariach, wykładach oraz spotkaniach. Będą mieli również niepowtarzalną okazję, żeby zwiedzieć dwa piękne polskie miasta - Wrocław oraz Warszawę.

Dyrektor SEW UW Jan Malicki wita uczestników Wschodniej Szkoły Zimowej 2015

pełna relacja TUTAJ

Polecamy

Polska na globalnej szachownicy

Zdaniem prof. Wojciecha Kosteckiego najważniejszym wątkiem książki jest analiza szans rozwojowych Polski jako członka wspólnoty europejskiej i ocena czynników, które będą określać możliwości wykorzystania tych szans.

 

Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich

prof. Timothy Snyder: "Ta książka jest najlepszym sposobem przekazania do naszej dzisiejszej świadomości samej postaci Wysłoucha, niecodziennego intelektualisty, znawcy jak mało kto spraw wschodnich, liberała".

 

Russia: of the Tsars, of the Bolsheviks, of the new times

Praca zbiorowa międzynarodowego grona naukowców zajmujących się historią Rosji. Artykuły poświęcone są zagadnieniom dotyczących Rosji carskiej, bolszewickiej i współczesnej.

 

Przegląd Wschodni 49

49 zeszyt Przeglądu Wschodniego

 

Św. Grzegorz Peradze "Dzieła zebrane"

Drugi tom dzieł zebranych Św. Grzegorza Peradze: "O patrologii" "O historii Kościoła" pod redakcją ks. Henryka Paprockiego

 
            
            $("#recommendcycle").cycle({
              fx: "fade",
              timeout : 10000,
              speed: 500,
              pager: "#recommend-nav",
            });