Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • Strona SEW: 8 190 459
 • BIS: 4 728 959
            
            $("#banercycle").cycle({
              fx: "fade",
              timeout : 4000,
              speed: 500
            });
            
          
Nagroda i Staże Naukowe im. Iwana Wyhowskiego - nabór na rok akad. 2015/2016

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego ogłasza nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2015/2016

naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata
– z zakresu nauk humanistycznych
oraz
STAŻE PRZY NAGRODZIE
4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu:
– nauk społecznych
– nauk ścisłych
– nauk ekonomicznych
– nauk technicznych
– nauk rolniczych
– nauk teologicznych/religioznawstwa
– bibliotekoznawstwa

 

Program finansowany jest solidarnie przez 21 polskich uniwersytetów
 
 
 
 
Wschodnia Szkoła Zimowa 2015 - nabór

Wschodnia Szkoła Zimowa przeznaczona jest dla studentów

ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli

25. roku życia - przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii

i współczesności Europy Srodkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki

międzynarodowe, filologia, socjologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

 Zajęcia w ramach Szkoły będą odbywać się w WARSZAWIE oraz we  WROCŁAWIU w terminie od 1 do 14 MARCA 2015 r.

Adresy:

 • KEW, Zamek na wodzie w Wojnowicach ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice
 • SEW UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Termin zgłaszania się do Szkoły mija 20 stycznia 2015r.

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres: wsl.studium@uw.edu.pl

FOLDER INFORMACYJNY

Zjazd Absolwentów Studiów Wschodnich 2014 - Jachranka

Poniżej przedstawiamy fotorelację ze Zjazdu Asbolwentów Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, który odbył się 13-14 grudnia 2014 r. w Jachrance.

 

Pamiątkowe zdjęcie grupowe absolwentów oraz wykładowców SEW UW.

WIĘCEJ

XII Warsaw East European Conference 2015
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 
organizuje XII-tą sesję Warsaw East European Conference (WEEC),
 
która odbędzie się w dniach 10-13 lipca 2015 r.
 
Konferencja nosi tytuł:
 
Russia and its Neighbors
(Rosja a jej sąsiedzi)
 
Kapituła Nagrody im. Lwa Sapiehy ogłasza nabór kandydatur do Nagrody im. Lwa Sapiehy na rok akad. 2015/16

Kapituła Nagrody im. Lwa Sapiehy

ogłasza nabór kandydatur do 

           Nagrody na rok akad. 2015/16

Nagroda im. Lwa Sapiehy pod Patronatem Prezydenta RP,
 ma na celu honorowanie wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej,
 demokratycznej Białorusi - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze
 tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz  w kształtowaniu
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

   Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata - od organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc.
 lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę

(pod warunkiem poparcia przez instytucje lub osoby zaufania publicznego)

prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej
do dn.
5 lutego 2015 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl

WIĘCEJ

Jubileuszowy doroczny XV-ty konkurs na Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej UW ogłasza Jubileuszowy XV-ty doroczny konkurs na STYPENDIA WSCHODNIE.

25 STYPENDIÓW dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Srodkowej.

Stypendia będa przeznaczone na odbycie 2-letnich magisterskich "STUDIÓW WSCHODNICH UW" w okresie 2015-2017. Studium gościło do tej pory ponad 300 stypendystów tego programu z ponad 25 krajów.

Warunki i zakres stypendium oraz wymagania stawiane kandydatom znajdziecie Państwo w folderze poniżej.

FOLDER INFORMACYJNY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców - XIII edycja/rok akad. 2015/2016

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

XIII edycja

rok akad. 2015/2016

dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich

w okresie od września 2015 r. do czerwaca 2016 r.

Warunki, zakres stypendium, wymagania oraz kwestionariusz dla kandydatów znajdą Państwo poniżej.

FOLDER INFORMACYJNY

KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATÓW

e-mail: stypendia.studium@uw.edu.pl

XII Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze - ZAPROSZENIE

Studium Europy Wschodniej UW ma zaszczyt zaprosić na XII Doroczną Międzynarodową Sesję Kaukazologiczną im. św. Grzegorza Peradze, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2014 r.   w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Celem konferencji jest przypomnienie społeczności akademickiej historii i dziedzictwa kultury gruzińskiej oraz znaczenia twórczości Szoty Rustawelego w literaturze polskiej i światowej.

Konferencja jest okazją do uczczenia 825-lecia wręczenia królowej Tamarze poematu "Rycerz w tygrysiej skórze" przez gruzińskiego poetę Szota Rustawelego (1160/65–1216). Utwór powstał w latach 1189-1207 i został poświęcony królowej Tamarze (1184-1213).

Zaproszenie oraz bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

 

WIĘCEJ

RELACJA

PROTEST WS. ARTYKUŁU W RIA-NOVOSTI

PROTEST

W dniu 23 lipca 2014 r, w agencji „Ria-Novosti” w Moskwie, a następnie z pewnymi zmianami w Baku, ukazał się artykuł, zawierający niezwykle ostry atak na mnie osobiście i na Studium Europy Wschodniej, którym mam zaszczyt kierować.

Nie wchodząc w żadne dyskusje i poprawki do tego artykułu, chciałbym tu jedynie oświadczyć, co następuje:

 

1) Wbrew głównej tezie artykułu, Studium Europy Wschodniej od początku swojego istnienia, czyli nieomal od 25 lat, jest placówką akademicką Uniwersytetu Warszawskiego i realizuje wyłącznie tradycyjne zadania akademickie – konferencje, czasopisma i wydawnictwa, szkoły, staże, stypendia, a także studia: licencjackie, magisterskie i podyplomowe „Studia Wschodnie”.

2) Było i jest zaszczytem dla mnie i moich kolegów, którzy byli u początków Studium, że wywodzimy swoje poglądy z ducha, wartości i idei „Solidarności”. Ale oznacza to tylko tyle i aż tyle -  uznanie dla idei i wartości, o które kiedyś walczyła „Solidarność’’.

3) Kłamstwem jest, a dla mnie osobistą obrazą nazwanie mnie  „zawziętym nacjonalistą z orientacją ekstremistyczną…”. Każdy kto zna mnie i zna moje poglądy oraz prace i 25-letnie osiągnięcia Studium może bardzo łatwo stwierdzić, że jest to fałsz.

4) Kłamstwem jest sugerowanie powiązań Studium ze służbami specjalnymi, polskimi i amerykańskimi. Studium nie otrzymywało i nie otrzymuje żadnych środków ze strony służb specjalnych. Budżet, który otrzymuje Studium pochodzi z dotacji Uniwersytetu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz MSZ.

5) Kłamstwem jest twierdzenie, że Studium w ramach programów stypendialnych dla kandydatów ze Wschodu, prowadzi jakiekolwiek szkolenia przygotowujące do dywersji, że studia u nas są „kompleksowym kursem zawodowego przygotowania wywiadowców i dywersantów” oraz że „większość czasu na studiach poświęcone jest pracy ideologicznej a nie studiom”.  

Program  „Studiów Wschodnich” jest programem jawnym, dostępnym na naszej stronie internetowej www.studium.uw.edu.pl. Działalność Studium nie jest tajna i oczywiście nie jest nielegalna, jak informują autorzy artykułu.

Przyjmowanie zaś stypendystów, dawanie im możliwości kształcenia i rozwoju nie może być traktowane jako „łamanie prawa międzynarodowego” i nigdzie w demokratycznym świecie nie jest tak traktowane.

6) Jednym z wyników pracy Studium, rezultatów naszego podejścia do stypendystów jest wzajemny, serdeczny stosunek w czasie studiów i pobytu w  Polsce oraz później, po ich zakończeniu. Nie wiedziałem, że można to określić terminem „sekta Malickiego”. Nie wiedziałem, ze  w ogóle kieruję jakąkolwiek specjalną organizacją, a już zwłaszcza zakonspirowaną. Ale sam fakt zachowania i utrzymywania kontaktów z absolwentami studiów i różnych programów stypendialnych, od których właśnie teraz po artykule w „Ria-Novosti” otrzymuję setki głosów poparcia, życzliwości i solidarności - uważam za rzecz dla mnie nad wyraz  zaszczytną.

7) Powiadomiłem władze Uniwersytetu Warszawskiego o tym medialnym ataku  na jednostkę Uniwersytetu i na pracownika Uniwersytetu. Władze Uniwersytetu rozważają wystąpienie na drogę prawną przeciwko autorowi tekstu.

Podobnie brany jest pod uwagę  pozew zbiorowy wykładowców Studium Europy Wschodniej w związku z naruszeniem dobrego imienia instytucji, w której pracują.

 

Powyższe oświadczenie nie jest polemiką z artykułem „Ria-Novosti”, ponieważ przy tekście tego rodzaju byłoby to równie niewykonalne, co bezzasadne. Każdy, kto się z tym artykułem zapozna sam wyrobi sobie własne zdanie. Sapienti sat.   

Oświadczenie niniejsze  przygotowałem jedynie z uwagi na fakt, że artykuł w „Ria-Novosti” nie dotyczy jedynie mnie i zespołu Studium, czy studentów i absolwentów polskich, wówczas możnaby tego typu publikację w ogóle pominąć milczeniem. Dotyczy jednak w równej mierze pochodzących ze Wschodu absolwentów i kandydatów na nasze studia, szkoły i programy stypendialne.

Uznałem, że to przede wszystkim z uwagi na nich kłamstwo musi zostać nazwane kłamstwem.

 

W Warszawie, dnia 2 sierpnia 2014 r.

Jan Malicki

 

 

 

wersja w języku rosyjskim

wersja w języku ukraińskim

wersja w języku ormiańskim

wersja w języku białoruskim

wersja w języku azerskim

wersja w języku angielskim

 

Nasz protest umieściliśmy powyżej w językach, w których ukazały się oszczercze wobec Studium artykuły będące wynikiem pierwszej publikacji w RIA NOVOSTI.

Dodatkowo dla specjalistów nie władających językami regionu umieściliśmy protest w języku angielskim.

 

              

            Absolwenci wspólnego programu Studium i Mohylanki wystąpili z poparciem dla Studium na oficjalnej stronie absolwentów Mohylanki: 

http://alumni.ukma.edu.ua/news/fullnews.php?fn_id=34

 

            Oficjalny głos ukraiński w sprawie: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=347758

 

  Nagranie ukraińskiego programu telewizyjnego „Droga do Europy",

              a  w nim między innymi sprawa kłamliwego artykułu RIA NOVOSTI na temat SEW UW:

https://www.youtube.com/watch?v=JSQLsVviGgo

Polecamy

Polska na globalnej szachownicy

Zdaniem prof. Wojciecha Kosteckiego najważniejszym wątkiem książki jest analiza szans rozwojowych Polski jako członka wspólnoty europejskiej i ocena czynników, które będą określać możliwości wykorzystania tych szans.

 

Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich

prof. Timothy Snyder: "Ta książka jest najlepszym sposobem przekazania do naszej dzisiejszej świadomości samej postaci Wysłoucha, niecodziennego intelektualisty, znawcy jak mało kto spraw wschodnich, liberała".

 

Russia: of the Tsars, of the Bolsheviks, of the new times

Praca zbiorowa międzynarodowego grona naukowców zajmujących się historią Rosji. Artykuły poświęcone są zagadnieniom dotyczących Rosji carskiej, bolszewickiej i współczesnej.

 

Przegląd Wschodni 49

49 zeszyt Przeglądu Wschodniego

 

Św. Grzegorz Peradze "Dzieła zebrane"

Drugi tom dzieł zebranych Św. Grzegorza Peradze: "O patrologii" "O historii Kościoła" pod redakcją ks. Henryka Paprockiego

 
            
            $("#recommendcycle").cycle({
              fx: "fade",
              timeout : 10000,
              speed: 500,
              pager: "#recommend-nav",
            });